SEPHO

Skönhetens
kraft åt alla

Bra priser. Fantastiska produkter. Utvecklade med fokus på hållbarhet.

visuel intro pastille

En mer ansvarsfull skönhet.

På Sephora Collection anstränger vi oss för att ständigt arbeta mer hållbart när vi utvecklar våra produkter.
Vår hållbarhetssatsning utgår ifrån två områden: arbetet med att förbättra utformningen av våra förpackningar och hänsyn till de etiska och sociala aspekterna när vi tillverkar våra produkter.
Här hittar du svar på frågor som du kan ha om våra produkter eller vårt varumärke.

En mer ansvarsfull skönhet.

På Sephora Collection anstränger vi oss för att ständigt arbeta mer hållbart när vi utvecklar våra produkter. Vår hållbarhetssatsning utgår ifrån två områden: arbetet med att förbättra utformningen av våra förpackningar och hänsyn till de etiska och sociala aspekterna när vi tillverkar våra produkter. Här hittar du svar på frågor som du kan ha om våra produkter eller vårt varumärke.

pastille

Skönhetens
kraft
åt alla

Bra priser.
Fantastiska produkter.
Utvecklade med fokus på hållbarhet.

Våra
formler

Noggrant
utvalda ingredienser ...

Nos formules respectent une des règlementations internationales les plus sévères en termes de sécurité, notamment la réglementation européenne particulièrement stricte..

LÄS MER >>

Våra formler uppfyller ett av de mest stränga internationella regelverken när det gäller säkerhet, och den europeiska lagstiftningen är särskilt hård...

I mer än tio år har vi också tillämpat särskilda specifikationer för vårt urval av ingredienser, som komplement till gällande lagar och regler.   Vi har bl.a. upprättat en lista med en förteckning över en mängd olika ingredienser som vi undviker eller endast använder i begränsad mängd i våra formler, baserat på en ständig övervakning av vetenskapliga rön och regelverk.

Listan uppdateras med jämna mellanrum
Ovanstående åtgärder leder ibland till att vi t.ex. avbryter användningen av ett ämne som är omdiskuterat i den allmänna debatten.

LÄS MINDRE
visuel selection d'ingrédient
visuel full visuel full

Krävande tester
under hela utformningsprocessen

De flesta makeup-produkter genomgår mer än ett dussin tester under utvecklingsfasen.
Testerna görs i tre nivåer:
hos våra leverantörer, i vårt interna kvalitetslaboratorium och av oberoende laboratorier.
Under hela processen omarbetas och ändras formlerna och förpackningarna om det behövs, innan de får ett slutgodkännande och tillverkningsfasen kan inledas.