null

kontaktformulär

Har du en fråga?
Alla personuppgifter förblir strikt konfidentiella.

Obligatorisk felt

Informationen som samlas in från detta formulär är nödvändig för att behandla din begäran. De skickas till SEPHORA:s kundtjänst som ansvarar för behandlingen av din begäran och förvaras av SEPHORA under en begränsad tid, vilket motsvarar behandlingens syfte. Du kan utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, dataportabilitet, radering, invändning och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter genom att skicka en begäran via detta formulär eller genom att kontakta oss via e-post på följande adress :kundservice@sephora.se

Kontakta oss

031-361 34 17

måndag till torsdag, 09:00 till 17:00 och fredag ​​09: 00-16: 00

Kundservice@sephora.se