Villkor för publicering av recensioner på SephoraSephora erbjuder möjligheten att publicera recensioner på sin webbplats www.sephora.se, www.sephora.dk och på den mobila applikation som är avsedd att användas på kompatibla iOS- och Android-enheter (nedan kallad "Webbplatsen").

Publicering av en recension på Webbplatsen innebär godkännande och efterlevnad av dessa villkor (nedan kallade "Recensionsvillkoren"). Sephora förbehåller sig rätten att ändra dem utan föregående meddelande. I förekommande fall kommer Sephora att informera konsumenten genom att ändra datumet längst ner i nämnda recensionsvillkor och i vissa fall tillhandahålla ytterligare meddelanden (t.ex. genom att publicera ett uttalande på hemsidorna på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till konsumenten).


Artikel 1 - Syftet med recensionfunktionen på webbplatsen

1.1 Genom recensionsfunktionen kan Användare lämna omdömen, råd, tips, förslag, information och rekommendationer om de produkter som distribueras av Sephora och ge dem allt från en stjärna (för "Dålig") till fem stjärnor (för "Utmärkt").

1.2 Företaget Sephora tillhandahåller användarna (nedan "Användare") ett område där de kan lagra sina åsikter i syfte att sprida dem över alla kommunikationsmedier som är avsedda för Sephoras nuvarande och framtida publik, i synnerhet inklusive, men inte begränsat till, elektroniska kommunikationstjänster (särskilt Sephora-gruppens webbplatser för e-handel och/eller eventuell anpassning på mobila enheter) och kommunikationsmedier för marknadsföring och/eller reklam (e-post, postutskick, reklambanners på Internet, reklam i Sephoras butiker, etc.), i syfte att sprida dem över hela världen.


Artikel 2 - Insättning, märken och rangordning av recensioner

2.1 Alla användare av Sephoras recensionsfunktion under 16 år måste inhämta förhandstillstånd från en förälder eller juridisk representant för att kunna lägga upp en recension på webbplatsen och acceptera recensionsvillkoren. Sephora kan be en minderårig användare att tillhandahålla bevis på sådant tillstånd och, utan sådant bevis, vägra att publicera en recension.

2.2 Användare kan lämna in sin recension enligt följande:

 • spontant, på eget initiativ, genom att klicka på "Skriv en recension" på sidan för produkten i fråga. I sådana fall kan Sephora inte garantera att användaren skriver en recension av en produkt som han eller hon faktiskt har köpt eller testat. Detta gäller för recensioner som inte är märkta med en badge eller ett specifikt omnämnande, samt de som identifieras med en badge för "Recension utan bekräftat köp".
 • efter att ha fått ett e-postmeddelande där de uppmanas att ge sin åsikt om en produkt som de köpt från Sephora. Eftersom dessa recensioner begärs av Sephora efter ett köp, identifieras de på webbplatsen med en "verifierat köp"-badge.
 • som en del av en testkampanj. I det här fallet finns det en motprestation för recensionerna, eftersom användarna får produkten/produkterna i prov- eller fullstorleksform för att testa den/dem innan de skriver sin recension. Genom att skicka in en recension (via en specifik URL-länk) kan Sephora identifiera dem och placera märket "Recenserad av en testperson" på recensionen. Internetanvändare informeras sedan via detta märke om både förekomsten av en recensionsskrivande motpart och om dess spårbarhet.

2.3 Som standard visas recensioner i kronologisk ordning, från nyaste till äldsta, men användare kan välja att visa dem enligt andra kriterier, till exempel användbarhet eller betyg.


Artikel 3 - Innehåll i recensioner/användarnas ansvar

3.1 En recension måste innehålla ett användarnamn, ett betyg, en titel och en beskrivning på minst 50 tecken.

3.2 Granskningsfunktionen får inte användas som ett medel för att sprida innehåll som strider mot moral, allmän ordning, tredje parts rättigheter eller tillämpliga lagar och förordningar, inklusive i synnerhet

 • uttalanden eller meddelanden av ärekränkande, förolämpande, obscen, rasistisk eller stötande natur, eller som nämner olagliga aktiviteter i någon form;
 • någon form av missbruk av yttrandefriheten, såsom kommentarer som innehåller systematisk och icke-objektiv kritik, samt kommentarer av förnedrande eller illvillig natur;
 • Innehåll av våldsam eller pornografisk karaktär eller som kan undergräva respekten för personer eller deras värdighet, jämställdheten mellan kvinnor och män eller skyddet av barn och ungdomar;
 • uttalanden eller meddelanden som uppmanar till brott eller förseelser, uppmanar till våld, diskriminering eller rashat;
 • obehörig användning av namn, e-postadress eller företagsnamn;
 • fullständig eller partiell användning av innehåll som skyddas av en immateriell rättighet som användare inte har nödvändiga rättigheter till, samt meddelanden som utgör ett intrång i ett registrerat varumärke.

3.3 Användare förbinder sig att inte missbruka tjänsten Sephora Consumer Opinion för propaganda, prospektering, värvning eller proselytism, vare sig för professionella, kommersiella eller politiska ändamål (reklammeddelanden, "spam" innehåll eller hänvisningar till andra produkter, kommersiella erbjudanden eller webbplatser, etc.).

3.4 I synnerhet får recensionsfunktionen inte innehålla

 • e-postadresser, webbadresser, telefonnummer, postadresser eller annan information (efternamn, förnamn...) som kan användas för att identifiera användaren eller en tredje part;
 • kritiska kommentarer om andra åsikter som publiceras, särskilt på webbplatsen eller om deras författare
 • kommentarer om produkternas medicinska effektivitet;
 • kommentarer om en annan produkt eller problem relaterade till beställningen (leveransproblem ...);
 • kommentarer som uppmuntrar köp från en konkurrent till Sephora.

3.5 Innehållet i recensionerna får inte på något sätt bryta mot recensionsvillkoren.

3.6 Användare ska också avstå från att hindra eller störa driften av Sephoras recensionsfunktion.

Användare ska avstå från att inkludera dokument eller program med de omdömen som finns i lagringsutrymmet som tillhandahålls av Sephora som kan skada andra användares datorer eller tillåta obehörig åtkomst till andra webbplatser.

Användaren måste vidta lämpliga åtgärder avseende den hårdvara som används för att skydda denna från eventuell kontaminering av virus eller intrångsförsök. Med hårdvara menas här allt, men listan är på intet sätt begränsad eller uttömmande: persondator, PDA (personal digital assistant), internetåtkomst, programvaror och data, etc.

3.7 Användare är ensamt ansvariga för allt innehåll som de skickar in via Sephoras recensionsfunktion


Artikel 4 - Moderering och publicering av omdömen

4.1 Alla Vittnesmål, såväl som de användarnamn som åtföljer dem, granskas systematiskt modererat av programvara baserat på nyckelord som fördefinierats av Sephora och, i vissa fall, granskas av moderatorer innan de laddas upp på Webbplatsen. Sephora förbehåller sig rätten att vägra publicera ett uttalande som bryter mot bestämmelserna i dessa recensionsvillkor. I förekommande fall kommer användaren att meddelas via e-post.

Sephora kommer inte att ändra någon recension, men kan korrigera mindre stavfel eller typografiska fel utan att ändra innebörden av den inlämnade recensionen. Dessutom förbehåller sig Sephora rätten att när som helst radera alla recensioner som inte överensstämmer med användarvillkoren.

När en recension har skickats in kan den inte ändras av användaren. För att erhålla ändringen måste användaren kontakta Sephoras kundtjänst för att begära radering av recensionen i fråga och skicka in en ny. Sephoras kundtjänst kan kontaktas via telefon 031-361 34 17 - måndag till torsdag, 9:00-17:00 och fredag 9:00-16:00 eller via det kontaktformulär som finns tillgängligt från kontaktsektionen på webbplatsen.

4.2 Recensioner publiceras vanligtvis inom 2 till 4 arbetsdagar efter att de har skickats in av Användaren, förutsatt att de uppfyller recensionsvillkoren.

Användaren kommer att få ett e-postmeddelande för att bekräfta att hans/hennes yttrande har offentliggjorts eller avvisats. Ett senare offentliggörande av yttrandet på de villkor som anges i artikel 1.2 ovan kommer inte att leda till ett nytt e-postmeddelande.

4.3 När en recension har publicerats på webbplatsen kan internetanvändare med hjälp av en länk ange om de anser att det är användbart eller inte, eller påpeka eventuellt olämpligt innehåll. Vid behov kommer Sephora att undersöka klagomålen och kan radera alla omdömen som inte uppfyller kraven.

4.4 Recensioner kommer att publiceras på Webbplatsen under en period av högst 10 år. De kan raderas av Sephora.


Artikel 5 - Immateriella rättigheter

5.1 Sephora innehar alla immateriella rättigheter till både strukturen och innehållet i Recensionsfunktionen (inklusive, men inte begränsat till, text, logotyper, bilder, illustrationer, fotografier, videor, grafiska eller ljudelement, musik, ikoner, sidlayouter, grafiska riktlinjer, programvara, databaser, etc. Alla varumärken och/eller logotyper som återges på Consumer Opinion Service tillhör antingen Sephora eller ett Sephora Group-företag eller deras tjänsteleverantörer, partners eller leverantörer.

All användning av dessa element, på något sätt och för något ändamål, med undantag för den användning som är absolut nödvändig för spridningen av Användarens uttalande enligt definitionen häri, är förbjuden utan uttryckligt, skriftligt och föregående tillstånd från Sephora eller innehavaren av de berörda immateriella rättigheterna.

I allmänhet ska Användaren avstå från att göra intrång i Sephoras, Sephoras koncernbolags och/eller tredje parts immateriella rättigheter (upphovsrätt, närstående rättigheter, sui generis-rättigheter för databasproducenten, varumärkesrättigheter, domännamn etc. All obehörig eller kränkande användning av immateriella rättigheter kan leda till att Sephora eller någon berörd tredje part vidtar någon åtgärd eller sanktion som kan vara lämplig.

5.2 Genom att ladda upp sin åsikt på Webbplatsen accepterar användarna formellt och kostnadsfritt att Sephora får sprida, reproducera och presentera hela eller delar av deras åsikt och deras användarnamn på alla sätt för reproduktion eller presentation och i alla medier världen över under en period av 10 år.

De medier som används kan särskilt omfatta grafiska medier och pappersmedier, audiovisuella medier, IT-medier och digitala medier såsom CD-ROM, DVD, elektroniska kommunikationstjänster (särskilt Sephorakoncernens kommersiella webbplatser och/eller eventuella varianter på mobila enheter) och kommunikationsmedier för marknadsföring och/eller reklam (e-post, postutskick, reklambanners på Internet, reklammedier i Sephoras butiker etc.).

I synnerhet tillåter detta tillstånd Sephora att fritt och utan kostnad använda alla eller delar av Vittnesmålen och Användarnamnen, att reproducera eller radera dem helt eller delvis, att anpassa, publicera eller översätta dem, att skapa derivatverk och att sälja eller distribuera dem, vare sig för kommersiella, marknadsförings- eller reklamändamål.


Artikel 6 - Personuppgifter

I samband med recensionsfunktionen samlar Sephora in information av personlig karaktär (särskilt e-post, användarnamn, stad, åldersgrupp, kön, hudtyp, ögonfärg) om de användare som laddar upp en recension på webbplatsen.

Endast de fält i datainsamlingsformuläret som följs av en asterisk är obligatoriska för att lämna ett omdöme på webbplatsen. I annat fall kommer användaren inte att kunna skriva ett omdöme.

Användarna informeras om att alla eller vissa av deras personuppgifter som samlas in på detta sätt av Sephora kan användas av Sephora, och i förekommande fall av dess tjänsteleverantörer, för att sprida omdömet på nuvarande eller framtida offentliga kommunikationsmedier som används av Sephora, i synnerhet inklusive men inte begränsat till elektroniska kommunikationstjänster (särskilt Sephora Groups webbplatser eller eventuell anpassning på mobila enheter) och/eller marknadsföring och/eller reklamkommunikation (e-post, postutskick, reklambanners på Internet, reklammedier i Sephora-butiker...) som publiceras av Sephora. ...) som publiceras av Sephora.

De personuppgifter som används för denna spridning kan omfatta: användarnamn, stad, åldersgrupp och kön, hudtyp och ögonfärg för den användare som laddade upp vittnesmålet.

För att uppfylla sina rättsliga skyldigheter kan Sephora också samla in och lagra uppgifter som gör det möjligt att identifiera alla som har bidragit till skapandet av onlineinnehåll.

Om du vill veta mer om Sephoras praxis när det gäller insamling, användning och kommunikation av dina personuppgifter, utöva din rätt till tillgång, rättelse och radering, ändra dina alternativ när det gäller kommersiell prospektering eller organisera vad som ska hända med dina uppgifter post mortem och ta reda på vilka andra rättigheter du har, uppmanas användare att läsa Sephoras integritets- och cookiepolicy.