KÖP- OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 

Som medlem i ett selektivt distributionsnätverk, säljer SEPHORA endast produkter på sin e-handelswebbplats som detaljhandlare och slutanvändare. En order som uppenbarligen inte läggs som en del av en detaljhandelsbeställning och mer allmänt, en bedräglig order, eller en som betraktas som en sådan, kommer av SEPHORA att bedömas som ogiltig. En köpare anger före orderläggning om köpet av produkter på SEPHORA:s e-handelswebbplats inte är direkt hänförligt till yrkesmässig verksamhet och om köpet är strikt begränsat till personligt bruk. När det gäller detta avtal definieras både köparen och SEPHORA individuellt eller gemensamt som ”en part” eller ”parterna”.

Paragraf 1 – Syfte

Dessa köpvillkor (i fortsättningen kallade ”villkoren”) är å ena sidan avsedda att informera en potentiell köpare om de villkor enligt vilka säljaren (i fortsättningen kallad ”SEPHORA” eller ”säljaren”) genomför försäljning och leverans av de beställda produkterna och är, å andra sidan, avsedda att definiera parternas rättigheter och skyldigheter enligt bestämmelserna för SEPHORA:s försäljning av produkter till konsument (i fortsättningen kallad ”köparen”).De tillämpas, utan begränsningar eller förbehåll, för all försäljning av de produkter som erbjuds av SEPHORA och som finns på webbplatsen på internetadressen www.sephora.se (i fortsättningen kallad ”webbplatsen”).

När köparen lägger en order på en produkt erbjuden till försäljning på SEPHORA:s webbplats, godkänner köparen därför formellt dessa villkor, vilket köparen bekräftar före beställningen. Sephora förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor.

De villkor som tillämpas för ordern är emellertid de som godkänts av köparen vid den tidpunkt då orden läggs. Dessa köpvillkor (i fortsättningen kallade ”villkoren”) kompletterade med det rättsliga meddelandet, användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och cookies (Data Privacy & Cookies Charter) utgör hela avtalsgrunden.Disse salgsvilkår og -betingelser (herefter "vilkår" og "vilkår og "betingelser") fuldender med den juridiske meddelelse og brugsvilkår og databeskyttelses- og cookies-vedtægterne det komplette kontraktmæssige grundlag.

Disse salgsvilkår og -betingelser (herefter "vilkår" og "vilkår og "betingelser") fuldender med den juridiske meddelelse og brugsvilkår og databeskyttelses- og cookies-vedtægterne det komplette kontraktmæssige grundlag.

De gäller, utan begränsning eller reservation, för all försäljning av produkter som erbjuds av SEPHORA på sin webbplats som är tillgänglig :

 • via Internet på adressen www.sephora.se
 • via "Appstore" och "Playstore" tjänsterna i form av en mobil applikation avsedd att användas på iOS och Android-kompatibla enheter (häri kallas "Webbplatsen").

Paragraf 2 – Företagets identitet

Namn : SEPHORA Sverige AB

Adress : Biblioteksgatan 4, Ground Floor

Postnummer : 111 46

Ort : STOCKHOLM

Telefon : 031-361 34 17

E -mail : kundservice@sephora.se

Paragraf 3 – Avtalets undertecknande och läggande av order

3.1 Prislista

Prislistan på internet för produkterna anges i svenska kronor (SEK) på SEPHORAs webbplats, och är den prislista som gäller vid tidpunkten när köparen lägger ordern. Produkternas försäljningspris kan alltid ändras av SEPHORA. En sådan ändring kommer att meddelas köparen innan en order läggs. Prislistan gäller endast e-handel.

I prislistan ingår inte fraktkostnader, vilka debiteras utöver priset på de beställda produkterna. Fraktkostnader kommer att anges innan köparen registrerar ordern. Olika leveransvillkor anges nedan i villkoren och finns även på webbplatsen. De kan alltid ändras av Sephora. Därför uppmanar Sephora varje köpare att regelbundet läsa villkoren på webbplatsen.

I priserna ingår den mervärdesskatt (moms) som gäller på beställningsdatumet. En ändring av gällande momssats kommer att återspeglas i priset på de produkter som säljs på Sephoras webbplats.

3.2 Produktinformation

Köparen kan välja en eller flera produkter bland de olika kategorier som finns på SEPHORAs webbplats.

SEPHORA kan alltid ändra det produktsortiment som erbjuds till försäljning på webbplatsen, enligt vissa begränsningar som rör leverantörer och det utan inverkan av de order som köparen lagt.

Före orderläggning kan köparen godkänna de väsentliga egenskaperna hos den eller de produkter köparen vill beställa på SEPHORAs webbplats.

Produkterna följer gällande danska lagar. SEPHORA:s ansvar kan inte utlösas om lagen inte följs i det land där produkten kommer att levereras (t.ex. vid produktförbud etc.). Det är köparens skyldighet att hos de lokala myndigheterna i landet där produkterna ska levereras kontrollera importmöjligheter eller användning av de produkter och tjänster som köparen avser att beställa.

SEPHORA kan inte garantera att den information som anges på produkternas förpackning är översatt till alla språk i EU. Denna information finns emellertid tillgänglig åtminstone på svenska och/eller engelska.

Vid frågor om produkterna och dess användning, eller förfrågningar i allmänhet kan konsumenten kontakta Sephoras kundtjänst på följande nummer: 031-361 34 17 eller via e-post Kundservice@sephora.se

3.3 Tillgänglighet

Erbjudanden från SEPHORA gäller så länge som de annonseras på webbplatsen och med förbehåll för att de finns på lager.

För produkter som inte finns i lager gäller erbjudandet från SEPHORA så länge som produkterna är tillgängliga. Information om huruvida produkterna är tillgängliga lämnas till köparen när ordern läggs. Då denna information kommer direkt från leverantörer, kan fel eller ändringar förekomma i sällsynt fall.

Om produkter inte finns tillgängliga alls eller delvis efter orderläggning, kommer köparen i varje fall att informeras via e-post så snart som möjligt om produkterna inte är tillgängliga och om ordern har annullerats.

  Om ordern upphävs :

 • Köparens order kommer automatiskt att annulleras och bankkontot kommer inte att debiteras.
 • Kundtjänst på Sephora kommer att kontakta köparen för att informera om att ordern har annullerats och uppmana köparen att förnya ordern om produkten är tillgänglig.
 • När köparen väljer "Click & Collect" leverans, levereras de beställda produkterna direkt från lagret i en Sephora-butik. Försäljning i denna butik kan göras samtidigt som en beställning görs på webbplatsen. En bekräftelse på tillgängligheten av de beställda produkterna skickas således till köparen på de villkor som beskrivs i artiklarna 5.2.1 och 5.4.2. Tillgängligheten av produkterna från beställningen i "Click & Collect" garanteras endast köparen efter mottagandet av detta e-postmeddelande. OBS! Om du har betalat med KLARNA startar förberedelsen av din beställning först när vi har fått bekräftelse på att du har slutfört din betalning till Klarna.

3.4 Ordrer

Varje order innebär att dessa villkor, det rättsliga meddelandet och användarvillkoren samt stadgan Skydd av personuppgifter och cookies godkänns utan inverkan av de särskilda avtalsvillkoren mellan parterna.

Köparen kan kontrollera uppgifterna i ordern och korrigera eventuella fel innan köparen bekräftar ordern.

Försäljningsavtalet ingås när köparen bekräftar ordern genom att klicka på knappen ”Betala”. Vi bedömer att köparen fullt ut har godkänt innehållet, ordervillkoren och särskilt dessa villkor, att ordern medför en skyldighet att betala beloppet för den valda produkten och att köparen godkänner priser, innehåll, egenskaper, mängder och leveranstid för de saluförda och beställda produkterna.

När denna fas har avslutats kan köparen avbryta sin beställning inom 15 minuter. Därefter kan beställningen inte annulleras eller ändras, varken av köparen själv eller av Sephoras kundtjänst. Försäljningen anses vara definitiv (såvida inte köparen utövar sin ångerrätt enligt paragraf 6 i dessa villkor). Ordern kommer att bekräftas till köparen på lämpligt sätt (”orderbekräftelsen”) och Sephora kommer att skicka ett e-postmeddelande till köparen när ordern har avsänts.

Sephora rekommenderar köparen att behålla dessa e-postmeddelanden i pappersform eller i digital form. Köparen informeras om att dessa e-postmeddelanden kommer att skickas till den e-postadress som köparen har uppgett. Om köparen har uppgett en felaktig e-postadress vid orderläggningen eller om köparen inte har fått någon orderbekräftelse, kan Sephora inte hållas ansvarigt. I ett sådant fall kommer försäljningen att betraktas som slutgiltig, utom om Sephora upphäver ordern, särskilt när produkterna inte är tillgängliga. Likväl kan köparen utöva sin ångerrätt enligt paragraf 6 i dessa villkor.

Som en del av en beställning levererad med "Click & Collect" motsvarar e-postmeddelandet som bekräftar tillgängligheten av ordern både orderbekräftelsen och e-postmeddelandet för avsändning av ordern.
 • SEPHORA kommer att ha rätt att inkassera hela beloppet i ordern när e-postmeddelandet har skickats iväg i vilket köparen informeras om att ordern har avsänts.
 • Köparen påminns om att den försäljning som görs på webbplatsen är förbehållen icke-professionella privatkunder för personligt bruk (eller för gåvor i familjekretsen).

Detta förklarar varför Sephora endast erbjuder produkter till försäljning i kvantiteter som motsvarar vanligt genomsnittligt hushållsbehov. Sephora har rätt att avvisa eller upphäva en order i legitima syften där beloppet eller antalet produkter (i en eller i flera order) överstiger beloppet för ett vanligt genomsnittligt hushållsbehov, en order som medför att köparen idkar en ekonomisk rörelse för de beställda produkterna och mer allmänt, en ovanlig order i betydelsen i tillämplig rättspraxis.

Slutligen har Sephora rätt att skjuta upp och/eller upphäva genomförande och leverans av en order, oavsett typ och nivå, om köparen misslyckas att helt eller delvis betala en utestående skuld, samt vid en betalningshändelse och vid bedrägeriförsök på Sephoras webbplats inklusive sådant i samband med tidigare order.

Paragraf 4 – Betalning

Köparen kan betala för ordern på webbplatsen enligt villkoren nedan. Köparen garanterar SEPHORA att köparen har all nödvändig tillåtelse att använda den valda betalningsmetoden när ordern registreras.

4.1 Betalningssätt på webbplatsen

4.1.1 Kreditkort

Kreditkort som godtas på SEPHORA:s webbplats är de följande: Visa och Master Card. Dessa betalkort måste ha utgivits av en bank eller ett finansinstitut som ligger i EU. Kunder som använder en iOS-enhet kan också betala sin beställning i mobilappen via Apple Pay med ett aktivt bankkort.

4.1.2 Kreditnotor

Kreditnotor levereras endast av Sephora och används endast av mottagaren på SEPHORA:s webbplats. De löper ut ett år efter utgivningsdatumet och kan inte användas för inköp i butik.

4.1.3 Presentkort

Det finns två typer av presentkort: det fysiska presentkortet och presentkortet online. Villkoren för att använda dessa två typer av presentkort är identiska.

Sephora-presentkortet kan användas på webbplatsen en eller flera gånger upp till kreditbeloppet vid beställningen och kan kompletteras med en annan betalningsmetod som accepteras av Sephora. Högst fem presentkort accepteras per beställning och upp till maximalt 5000 kr för alla presentkort tillsammans.

Sephora-presentkort accepteras inte för beställningar som hämtas i butik (Click & Collect).

Ett presentkort kan inte användas för att köpa andra presentkort.

Presentkort som köpts efter den 1/1/2023 är giltiga i tre år från inköpsdatumet. Om du har problem med ett presentkort som inte har överskridit giltighetstiden kan du kontakta vår kundtjänst på kundservice@sephora.se.

4.1.4 Betalning via faktura med Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB ("Klarna") erbjuder vi betalning via faktura. Du betalar direkt till Klarna efter att vi sänt dem en betalningsbegäran. Du hittar mer information om betalningar via Klarna på www.klarna.com/se/.

Denna betalningsmetod är möjlig för följande leveranssätt :
 • Utlämningsställe
 • Hemleverans
 • Företagsleverans

Klarnas fullständiga villkor står att finna här :

Klarna villkor

Klarnas integritetspolicy finns att ta del av på följande adress :

Klarna Dataskydd

4.2 Betalningssätt via telefon (via kundtjänst)

Betalningssätt via telefon (via kundtjänst) Om problem uppstår, kan köparen även använda det betalningssätt som anges ovan genom att ringa SEPHORA:s kundtjänst på följande nummer 031-361 34 17, under de öppettider som anges i avsnittet ”Kontakta oss” på SEPHORA:s webbplats.

4.3 Betalningsvillkor

En order ska medföra betalning. Sådana ordrar ska betalas i SEK där alla skatter och obligatoriska tillägg ingår. Bankkostnader är enbart köparens ansvar (inklusive vid återbetalning).

Dröjsmålsränta på högst ett belopp som motsvarar den lagstadgade räntesatsen kan, enligt Sephoras gottfinnande, tas ut automatiskt för obetalda köp efter tio dagar räknat från orderdatum eller om en bank inte kan genomföra en betalning.

Dessutom förbehåller sig SEPHORA rätten att skjuta upp eller upphäva verkställande av en order och/eller en leverans, oavsett inköpsorderns status, om köparen inte betalar hela eller en del av ett belopp som ska betalas och om en händelse inträffar i betalningsprocessen, vid bedrägeri eller vid försök till bedrägeri på SEPHORA:s webbplats, inklusive sådant i samband med tidigare order.

4.4 Säkerhet vid betalningstransaktioner

För att garantera säkerheten vid en kreditkortsbetalning online på webbplatsen, måste köparen till SEPHORA uppge den CVV-kod som står på baksidan av köparens kreditkort.

När det gäller insatser mot internetbedrägerier, kan information om köparens order komma att överföras till en i lag godkänd tredje part eller som utsetts av SEPHORA med syfte att genomföra en kontroll av köparens identitet, orderns giltighet, vald betalningsmetod och leveransplanering.

När det gäller denna kontroll förbehåller sig SEPHORA rätten att begära en kopia av köparens id-kort och/eller information om köparens identitet. Varje köpare har rätt att få tillgång till, korrigera och radera de personuppgifter som rör köparen personligen och som behandlas av Sephora, enligt paragraf 2 i stadgan skydd av personuppgifter och kakor.

SEPHORA använder ett säkert betalningsverktyg som kallas ”Cybersource”. Betalningssäkerheten baseras på autentisering av köparen och att alla uppgifter är konfidentiella. För att garantera denna säkerhet, använder Cybersource godkända krypteringstekniker.

Paragraf 5 – Leverans och mottagning

5.1 Allmänna bestämmelser

Produkter som köparen beställer enligt dessa villkor kommer att levereras till den adress som angetts av köparen som leveransadress på ordern.

SEPHORA.se levererar till Sverige, Finland och Norge.

5.2 Leveransinformation på webbplatsen Sephora.se

Alla beställningar till Sverige levereras med Bring eller DB Schenker.

Alla beställningar til Finland levereras med Bring.

Alla beställningar til Norge levereras med Bring.


Utlämningsställe - Bring
Frakt 39 kr och gratis vid köp över 550 kr.
Din order levereras inom 1-3 arbetsdagar till närmsta utlämningsställe.

BRING Hemleverans
Frakt 79 kr och 39 vid köp över 550 kr.
Din order levereras inom 1-3 arbetsdagar.

Schenker ombud
Frakt 49 kr och 39 vid köp över 550 kr.
Din order blir levererad med Schenker till ditt närmsta ombud.
Du mottar ett SMS eller ett e-mail när din beställning är redo att hämtas. Vi garanterar dig leverans inom 1-3 arbetsdagar efter att du har gjort din beställning.


FINLAND BRING pick-up point
Frakt 85 kr och 49 kr vid köp över 650 kr.
Din order blir levererad med BRING till ditt närmsta ombud.
Du mottar ett SMS eller ett e-mail när din beställning är redo att hämtas. Kostnad för leverans är 85 kr och köper du för över 650 kr så får du frakt til 49 kr. Vi garanterar dig leverans inom 3-5 arbetsdagar efter att du har gjort din beställning.

NORGE BRING pick-up point
Frakt 69 kr och gratis vid köp över 750 kr.
Din order blir levererad med BRING till ditt närmsta ombud.
Du mottar ett SMS eller ett e-mail när din beställning är redo att hämtas.
Vi garanterar dig leverans inom 2-5 arbetsdagar efter att du har gjort din beställning.
För Norska returer, kontakta kundservice samt bifoga bilder på returprodukterna i oöppnad förpackning.

Click & Collect
Hämtas i butik efter 2 timmar.
Gäller endast artiklar som är tillgängliga för Click & Collect. Som beskrivs på produktsidan.
Köpare som väljer denna leveransmetod kommer att få orderbekräftelse inom två timmar efter beställningen.
OBS! Om du har betalat med KLARNA startar förberedelsen av din beställning först när vi har fått bekräftelse på att du har slutfört din betalning till Klarna.
Öppettiderna för den valda butiken ingår i beräkningen av denna period. Till exempel om köparen gör en beställning på fredagen kl 18:00 för leverans i en butik som är öppen måndag till lördag från kl. 10 till kl. 19, kommer beställningen att bekräftas senast lördag kl. 11:00

Om beställningen inte är tillgänglig (på grund av pågående försäljning i den valda butiken) får köparen inom samma 2-timmarsperiod ett e-postmeddelande som informerar honom om annulleringen av beställningen. Köparen uppmanas sedan att förnya beställningen på webbplatsen genom att välja en annan leveransmetod.

När beställningen har bekräftats har köparen 7 dagar på sig att hämta paketet efter att ha fått orderbekräftelsen via e-post. Efter denna period annulleras beställningen. Köparen får återbetalning av beställningsbeloppet med samma betalningsmetod som vid köpet, såvida inte köparen uttryckligen accepterar en annan återbetalningsmetod.

För att hämta paketet i butiken måste köparen gå till den valda butiken med ett giltigt ID och visa ordernumret i sin beställningsbekräftelse via e-post. En tredje part, vald av köparen, kan också hämta ordern. I det här fallet måste personen visa sitt ID-kort, ID-kortet som tillhör mottagaren av ordern samt ordernumret. Vid leverans av paketet måste köparen, den person som instruerats av köparen eller mottagaren av beställningen underteckna beställningsformuläret. Detta formulär utgör bevis på leveransen från Sephora och mottagande av köparen eller mottagaren av beställningen för de beställda produkterna. Ingen tvist om den faktiska leveransen är möjlig om paketet verkar ha levererats som visas i Sephora-registret.

5.3 Avvikelse, skada, skadad förpackning

5.3.1 Allmänna bestämmelser

Vi föreslår att köparen eller leveransmottagaren kontrollerar försändelsens och de levererade produkternas synliga skick.

Om skicket på försändelsen (förstörd, förpackningen är öppen, det finns spår av vätska etc.) eller den eller de beställda produkterna (är förkomna eller skadade) inte verkar vara normala, ska köparen eller leveransmottagaren följa de tillvägagångssätt som anges nedan (paragraf 5.3.2.i dessa villkor) som motsvarar orderns skick.
Det är även möjligt för köparen eller leveransmottagaren att ringa SEPHORA:s kundtjänst för att ta reda på hur de skadade produkter returneras. Tillvägagångssättet för att returnera skadade produkter anges av kundtjänst hos Sephora och måste ovillkorligen följas av köparen. Om det inte följs har köparen inte rätt till någon återbetalning eller något varubyte för de beställda produkterna.

5.3.2 Tillvägagångssätt som måste följas när försändelsen är skadad

Öppna inte ditt paket om det är skadat. Om paketet öppnas utesluts möjligheten att vidta åtgärder mot posten och Sephora.

 • Ta med det oöppnade paketet till posten inom fem arbetsdagar efter leverans.
 • Rapportera till SEPHORA:s kundtjänst på följande telefonnummer 031-361 34 17 som fyller i en skadeanmälan och skickar en etikett för fri retur.
 • Sephoras kundtjänst kan begära information om köparens eller leveransmottagarens identitet och fullfölja varje lämplig kontroll under dessa särskilda omständigheter.
 • Returnera produkten.
5.4 Forsendelsen

Leveransmeddelandet börjar gälla när ordern har bekräftats..

5.4.1 Leverans till Sverige, Finland och Norge.

1-5 dagar.

Under perioder som Black Friday, jul och REA så kan leveranstiden vara längre.

Paragraf 6 – Rättigheter och ångerperioder

6.1 Lagstadgad rätt och ångerperiod

6.1.1 Tidsfrist för att utnyttja den lagstadgade ångerrätten

Köparen har fjorton (14) dagar från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut. Om ett presentkort har köpts på webbplatsen, har köparen fjorton (14) dagar på sig från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin lagstadgade ångerrätt förutsatt att presentkortet inte har används delvis eller till fullo innan denna tidsfrist löper ut. I ett sådant fall medges visserligen ingen ångerrätt eller rätt till återbetalning av något slag.

Observera att returer inte kan skickas till ombud !

6.1.2 Tillvägagångssätt för att utnyttja ångerrätten

Tillvägagångssättet för att utöva den lagstadgade ångerrätten anges i avsnitt 6.3 i dessa villkor.

6.1.3 Produkter som är undantagna från den lagstadgade ångerrätten

Ångerrätten kan inte åberopas för :

 • Order som rör leverans av varor som inte varit förseglade efter leverans och som inte kan returneras av orsaker som rör folkhälsan och av hälsoskyddsskäl.
 • Order som avser leverans av personliga produkter enligt konsumentens anvisningar eller som är särskilt personligt anpassade.

Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan utkräva sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som säljaren inte har förseglat, då detta kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skyddet av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.). Dessa bestämmelser ska tillämpas utan hänsyn till de garantier som anges i avsnitt 7 i dessa villkor som fortsätter att gälla fullt ut.

6.1.4 Konsekvenser vid utövande av den lagenliga ångerrätten.

Om produkterna inte är undantagna från den lagenliga ångerrätten har köparen, när denne utövar sin ångerrätt enligt villkoren i detta avsnitt om tidsfrist och tillvägagångssätt för produktretur, rätt att få en återbetalning för de returnerade produkterna samt för fraktkostnader. Sephora kommer att göra en återbetalning senast inom fjorton (14) dagar efter att köparen har informerat Sephora om att köparen avser att utöva ångerrätten.

Men Sephora har rätt att hålla kvar återbetalningen tills Sephora har mottagit returprodukterna eller tills köparen har bevisat att produkterna har skickats tillbaka oavsett vad av de två alternativen som sker först.

6.1.5 Avgifter

Kostnaden för de returnerade produkterna ska betalas av köparen utom när de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern (i ett sådant fall kommer returkostnaden att betalas av Sephora).

6.2 Avtalsenlig rätt och ångerperiod

Sephora strävar efter att ha nöjda köpare och leveransmottagare och godkänner, enligt nedan, en retur där produkterna har beställts på Sephoras webbplats utöver den lagstadgade tidsfristen angiven ovan i avsnitt 6.1.1

6.2.1 Tidsfrist för att utnyttja den avtalsenliga ångerrätten

Köparen eller leveransmottagaren har 30 dagar på sig från datumet då ordern mottogs att returnera produkterna.

6.2.2 Produkter som är undantagna från den avtalsenliga ångerrätten.

Den avtalsenliga ångerrätten kan inte åberopas för order: - som rör leverans av varor som inte var förseglade efter leverans och som inte kan returneras av orsaker som rör folkhälsan och av hälsoskyddsskäl - som avser leverans av personliga produkter enligt konsumentens anvisningar eller som är särskilt personligt anpassade.

Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan hävda sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som har skickats ut utan försegling då Sephora inte kan sälja dem som nya produkter eftersom det kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skydd av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.).

Dessa bestämmelser ska tillämpas utan hänsyn till de garantier som anges i avsnitt 7 i dessa villkor som fortsätter att gälla fullt ut.

6.2.3 Konsekvenser vid utövande av den avtalsenliga ångerrätten

Om produkterna inte är undantagna från den avtalsenliga ångerrätten, har köparen eller mottagaren, vid utövandet av sin avtalsenliga ångerrätt enligt villkoren som anges i detta avsnitt för tidsfrister och tillvägagångssätt för produktreturer, rätt att returnera produkten via post.

Köparen blir återbetalad via samma betalningsmetod som användes vid köpet, exklusive fraktkostanad.

6.2.4 Avgifter

Produkternas returkostnad betalas av köparen eller av leveransmottagaren om de senare utövar sin avtalsenliga ångerrätt utom om de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern eller om produkten är skadad.

6.3 Villkor för att utnyttja lagstadgad och avtalsenlig ångerrätt

För att utöva ångerrätten måste köparen tydligt meddela denna avsikt till Sephora innan ångerperioden löper ut. Köparen kan till exempel informera Sephora om sin avsikt på följande sätt: - i Sverige, - Returnera produkterna med post (brev/paket osv.) till den adress som anges i avsnitt 6.3.2 i dessa villkor, - Kontakta kundtjänst hos Sephora inom 14 (fjorton) dagar från det att ordern lagts.

så fall kan köparen välja att använda ångerblanketten som finns som bilaga till dessa villkor och skicka den till följande adress i 6.3.2 eller via e-post till följande adress: serviceclients@Sephora.fr. Om kunden väljer detta sätt, ska kunden känna till att det är omöjligt för Sephora att rent tekniskt stoppa leveransen av produkterna så snart ordern har bekräftats.

Ordern kommer därefter att skickas till köparen och köparen samtycker till att returnera produkterna inom maximalt fjorton (14) dagar räknat från den dag som denna information kommit Sephora till del. Om produkterna tas emot efter tidsfristen på 14 dagar, anses den tidpunkt som Sephora informerades om att köparen ångrat sig, vara den tidpunkt då produkterna faktiskt skickats iväg.

6.3.1 Allmänna bestämmelser som tillämpas för alla returvillkor (retur via post/paket)

Produkterna ska returneras till SEPHORA i ett skick så att de kan säljas som nya (produkten ska vara i perfekt skick åtföljd av originalförpackningen, tillbehör, bruksanvisningar osv.) senast inom 30 (tredive) dagar efter mottagandedatumet. Om produkterna inte returneras i godtagbart skick, är köparen betalningsskyldig för produkternas värdeminskning vilket leder till en annan hantering av produkterna än vad som är nödvändigt, för att fastställa produkternas typ, egenskaper och funktion. Returer inte kan skickas till ombud.

Produkter som returneras efter tidsfristen kommer inte att tas emot. Produkterna ska även åtföljas av ordernummer, som finns antingen på returmeddelandet som skickas med de levererade produkterna och det ska undertecknas av köparen eller leveransmottagaren, eller åtföljas av någon annan dokumentation. Köparen och leveransmottagaren (om den senare är någon annan än köparen) informeras om att returblanketten underlättar SEPHORA:s returhantering. Köparen och leveransmottagaren (om den senare än någon annan än köparen) uppmanas att använda denna returblankett. När det gäller presentkort som köpts på SEPHORA:s webbplats, kommer inte de returvillkor som anges i avsnitt 6 i detta avtal att tillämpas om presentkortet användes till viss del eller i sin helhet innan tidsfristen har löpt ut. I ett sådant fall kommer ingen rätt till återtagande eller återbetalning av något slag att medges.

Köparens ansvar kan gälla vid varje värdeminskning på produkten som ett resultat av något annat än den ordinarie förväntade hanteringen för att fastställa produkternas typ, egenskaper och, i tillämpliga fall, korrekta funktion.

För beställningar som levereras med Bring eller GLS:

- Om du har betalat med kort, presentkort eller kreditnota kan du returnera din beställning antingen per post eller i butiken.

- Om du har betalat med Klarna kan du returnera din beställning per post.

För beställningar som hämtas i butik (Click & Collect)

- Du måste returnera din beställning i butiken oavsett betalningsmetod.

6.3.2 Retur via post eller paket

Utöver de villkor som anges i avsnitt 6.3.1.

Måste den köpare eller den leveransmottagare som önskar utöva sin lagenliga eller avtalsenliga ångerrätt genom att returnera en produkt via brev/paket, följa följande anvisningar :

 • Var noga med att välja ett lämpligt emballage (helst det ursprungliga) så att varan inte skadas under transporten.
 • Skriva ut och fylla i returblanketten som finns här.
 • Lämna paketet till ditt närmaste postkontor och kom ihåg att ALLTID välja frakt med leverans. Vi hämtar inte paket hos ombud etc.

OBS: Som kund betalar du själv för returfrakten.

 • Returnerar du via Schenker, kom ihåg att välja utkörning till mottagaren så att returen når hela vägen till vårt lager.
 • Returnerar du via Bring FINLAND, kom ihåg att välja utkörning till mottagaren så att returen når hela vägen till vårt lager.
 • Returnerar du via Bring NORGE, kom ihåg att välja utkörning till mottagaren så att returen når hela vägen till vårt lager.

Vi skickar ett bekräftelsemail så fort vi mottagit din retur. Tänk på, att det kan ta upp till 28 dagar innan returbeloppet betalas tillbaka. Observera att returer inte kan skickas till ombud.

Om köparen/leveransmottagaren inte kan påvisa att denne lämnat in produkten till ett transportföretag ska risken för produktreturen endast vara köparens eller leveransmottagarens ansvar.

6.3.3 Retur i butik

Ta med dig din orderbekräftelse och den eller de produkter du vill returnera.

Vi återbetalar beloppet för de returnerade varorna med samma betalningsmetod som du använde vid köpet.

Vi betalar inte ut kontanter.

6.3.4 Byte av vara

Vi har ingen möjlighet att byta varor. Önskas en ny produkt ber vi dig returnera din produkt och lägga en ny order på den önskade produkten.

Paragraf 7 – Garantier

Sephora garanterar att produkterna stämmer överens med ordern och inte är behäftade med några fel. Om köparen har ett krav som rör den lagstadgade överensstämmelsegarantin, måste kravet skickas till Sephora inom en rimlig tidsfrist. Den svenska lagen om varuförsäljning ger köparen rätt att få sin sak prövad vid defekta och felaktiga produkter i två (2) år från inköpstillfället.

ephora ansvarar inte för några produkter som köparen har modifierat, reparerat eller ändrat. Den lagstadgade garantin täcker inte skada på grund av felaktig användning.

Paragraf 8 – Förbehåll för rättigheter

SEPHORA förbehåller sig rätten till de försålda produkterna tills köparen har betalat angivet grundpris, avgifter, skatter eller obligatoriska pålagor som ingår.

Paragraf 9 – Immateriella rättigheter

SEPHORA:s varumärke och alla figurativa eller icke-figurativa varumärken samt allt till bildmaterial relaterade varumärken, bilder och logotyper och annat innehåll som förekommer på webbplatsen (däribland men inte begränsat till användarvillkoren och dessa villkor) tillhör och kommer att fortsätta att tillhöra SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna.

En fullständig eller delvis återgivning, modifiering eller användning av dessa varumärken, illustrationer, bilder och logotyper, eller något annat innehåll på webbplatsen oavsett syfte och underlag, är strängt förbjudet utan uttryckligt skriftligt samtycke från SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna. Detta gäller även all upphovsrätt, design, patent som anges och/eller används på webbplatsen.

Paragraf 10 – Underskrift och lagstadgat bevis

SEPHORA vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter genom att garantera en hög säkerhetsnivå, men även köparen har ett ansvar vid skyddet av sina personuppgifter. Köparen måste upprätthålla säkerheten för transaktioner online, till exempel genom att inte felaktig vidarebefordra sina personuppgifter (köparens e-postadress) och/eller lösenord och regelbundet byta sitt lösenord.

Om då inte är fallet kan inte SEPHORA hållas ansvarigt för yppande av information om köparen har yppat uppgifterna till en individ som har använt köparens identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord. I detta hänseende ska användning av identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord utgöra identitetsbevis och beroende av ordergodkännandet täcka de respektive belopp som ska betalas.

SEPHORA kommer under inga omständigheter att bli betalningsansvarigt för bedräglig användning av ovannämnda information. Tillhandahållande av kreditkortsnummer och slutligt ordergodkännande ska betraktas som bevis på att ordern godkänns och kommer att anses som en skyldighet att betala beloppet för de produkter som ingår i ordern. Det digitala registrets innehåll i SEPHORA:s och våra samarbetspartners databas kommer att betraktas som ett bevis på kommunikation, order och betalningar mellan parterna.

Paragraf 11 – Kundtjänst/medlingstjänst

För mer information går det att kontakta Sephoras kundtjänst via telefon på följande nummer 031-361 34 17 måndag till torsdag 10-16.30 och fredag 10-16 eller via e-mail kundservice@sephora.se.

Om en uppgörelse inte kan nås efter att köparen har kontaktat Sephora, kan köparen även klaga hos Konsumentombudsmannen, via e-mail konsumentverket@konsumentverket.se om villkoren för detta uppfylls.

EU-kommissionens klagomålsportal på internet kan även användas för klagomål. Detta är särskilt relevant om kunden är konsument i ett annat EU-land. Klagomålet kan lämnas in på följande länk: http://ec.europa.eu/odr. När ett klagomål lämnas in måste Sephoras e-postadress uppges: kundservice@sephora.seDen europæiske unions onlineportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Dette er især relevant hvis kunden er en forbruger, der bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Sephora's e-mailadresse angives kundeservice@sephora.dk

Paragraf 12 – Ansvar

12.1. Befogenhet

Före orderläggandet måste köparen ange att köparen har full rättskapacitet, vilket gör det möjligt för köparen att ingå dessa avtalsvillkor. SEPHORA kan på intet sätt avkrävas att kontrollera besökarnas eller köparnas rättskapacitet. Om en person utan rättskapacitet beställer produkter på SEPHORA:s webbplats, kommer köparens rättsliga ombud (föräldrar, vårdnadshavare etc.) i enlighet med detta att påta sig fullt ansvar för ordern och ska huvudsakligen betala beloppet för de beställda produkterna.

Paragraf 13 – Dataskydd

SEPHORA samlar in personuppgifter om köparen och, i tillämpliga fall, om leveransmottagaren. Syftena, mottagarna och villkoren enligt vilka SEPHORA samlar in och behandlar personuppgifter anges i stadgan ”skydd av personuppgifter och cookies” på webbplatsen.

Paragraf 14 – Ändringar

Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren utan föregående meddelande. För att informeras om sådana ändringar uppmanar SEPHORA köparen och allmänt alla användare att läsa villkoren, det rättsliga meddelandet för de allmänna användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och kakor på webbplatsen på regelbunden basis. Ordern kommer att bli föremål för de villkor som gäller vid tidpunkten för orderläggningen.

Paragraf 15 – Allmänt

15.1 Partiell ogiltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor bedöms vara ogiltiga eller förklaras vara ogiltiga enligt en lag, förordning eller efter ett slutgiltigit beslut i en behörig domstol eller från behörig myndighet, ska resten av de övriga bestämmelserna förbli i full kraft och omfattning.

15.2 Ingen avståendeförklaring

Om en av parterna avstår från kompensation om motparten bryter mot en bestämmelse i avtalet, ska detta inte utgöra en grund för ett avstående av kompensation.

15.3 Tillämplig lag och jurisdiktion

SSEPHORA:s produktförsäljning är föremål för svensk lag oavsett det land i vilket köparen bor och oavsett när ordern lades. Lagvalet är emellertid föremål för tvingande lagstiftning om konsumentskydd som tillämpas i köparens hemland.

Om en tvist inte har avgjorts enligt avsnitt 12.
KOMMER EN TVIST SOM RÖR TILLGÄNGLIGHET, TOLKNING, PRESTANDA ELLER AVTALSBROTT MELLAN KÖPARE OCH SEPHORA, ÄVEN OM DET GÄLLER GRUPPTALAN, ATT BEHANDLAS MED EXKLUSIV BEHÖRIGHET FÖR DE DANSKA DOMSTOLARNA, OM DET SAKNAS ETT ÖMSESIDIGT AVTAL.

15.4 Avtalets varaktighet

De villkor som tillämpas så länge som produkterna erbjuds online av SEPHORA Company är tillgängliga tills garantierna löper ut. I alla händelser ska ”ansvarsklausulen” gälla efter att dessa villkor har upphört.

Paragraf 16 - Försäljnings- och användningsvillkor för digitalt presentkort

Digitalt presentkort: syftar på ett förbetalt-konto på SEPHORAs hemsida. Varje digitalt presentkort får en unik kod tilldelad sig. Det förbetalda kontot är registrerat på SEPHORAs bankkonto och skapar för innehavaren en betalningsmetod som kan användas för alla beställningar hos Sephora.

 • Företaget: syftar på företaget SEPHORA (hädanefter i detta dokument kallat ”SEPHORA”) som säljer digitalt presentkort.
 • Medverkande: syftar på en person som helt eller till viss del har medverkat finansiellt vid ett köp av ett digitalt presentkort.
 • Initiator: syftar på den första Medverkanden som deltagit vid köpet av det digitala presentkortet.
 • Mottagare: syftar på den person som är mottagare av det digitala presentkortet.
 • Personlig information: syftar på listan med förnamn, efternamn, e-mailadresser, Medverkande/vänner och mottagare.
 • Presentkort: syftar på den elektroniska eller fysiska form som det digitala presentkortet har skapats i, och på vilken den unika koden finns angiven.
16.1 Användningsvillkorens omfattning

Dessa användningsvillkor reglerar försäljningen samt användningen av e-presentkort. Vid användning av denna tjänst ger användaren sitt fulla och tysta godkännande av dessa användningsvillkor. Minderåriga kan endast använda sig av den digitala presentkortstjänsten efter godkännande från deras föräldrar (eller vårdnadshavare). Skulle det framkomma att en av bestämmelserna i denna arbetsordning är ogiltig fortsätter den sammanlagda arbetsordningen samt dess andra bestämmelser att vara bindande. SEPHORA förbehåller sig rätten att göra ändringar i användningsvillkoren.

Ytterligare information finns på hemsidan.

Varje utnyttjande av tjänsten som sker efter en ändring av användningsvillkoren förutsätter ett fullt godkännande av användningsvillkoren.

16.2 Allmän beskrivning av den erbjudna tjänsten

Tjänstens huvudfunktion består i att möjliggöra ett köp av ett digitalt presentkort. Köpet kan genomföras av en person (enkelt köp) eller av flera personer (gemensam present). De huvudsakliga beskaffenheterna kring köpet är :

 • För köparen finns möjlighet att välja en design för det digitala presentkortet, samt att skriva ett personligt meddelande till mottagaren.
 • För köparen finns möjlighet att skriva ut det digitala presentkortet för direkt användning eller senare skicka detta till vald mottagare.
 • För mottagaren finns möjlighet att få tillgång till det digitala presentkortet via olika betalningsmetoder (t.ex. kreditkort).
 • För användaren finns möjlighet att lösa in det digitala presentkortet på följande sätt: på www.sephora.se samt i alla Sephorabutiker i Sverige.
16.3 Personligt meddelande som valts av köparen

Köparen har möjlighet att skapa ett personligt meddelande som trycks på presentkortet. SEPHORA tar inget ansvar för de meddelande som författas av köparen och kan ej garantera innehållet. Genom att skriva ett meddelande, oavsett innehåll och information, godkänner kunden att detta meddelande ska användas för tjänstens syfte. SEPHORA använder endast denna information enligt företagets riktlinjer för skyddande av privatlivet. Det innehåll som skrivits i meddelandet får ej :

 • a. Kränka tredje parts immateriella egendomsrättigheter.
 • b. Bryta mot gällande lag i Sverige.
 • c. Kränka eller hota; eller;
 • cc. Vara obscent eller innehålla pedofilt innehåll.

SEPHORA förbehåller sig rätten att avlägsna personlig information efter egen avvägning, med eller utan förvarning.

16.4 Personliga uppgifter

SEPHORA är innehavare av alla personliga uppgifter som överförs till företaget under användning av tjänsten. Dessa kan komma att användas för kommersiella ändamål. SEPHORA förpliktar sig att upprätthålla alla lagstadgade bestämmelser som behandlar automatisk bearbetning av personrelaterad information. Varje användare har rätt att begära att få sina personliga uppgifter borttagna. Vid en sådan önskan, vänligen kontakta vår kundservice.

16.5 Att medverka till ett digitalt presentkort

Köparen har möjlighet att bjuda in anhöriga och andra till att delta i köpet av ett digitalt presentkort, förutsatt att detta ännu ej inhandlats eller levererats. Initiatorn förfogar för detta syfte över en länk som hen kan skicka till valda personer via meddelanden eller andra personliga kommunikationsmedel. Initiatorn är själv ansvarig för spridningen av denna länk. Varje medverkande som väljer att klicka på länken har gjort detta på uttrycklig önskan från initiatorn. Varje besökare som kommer till bidragssidan för denna länk har rätt att medverka i köpet av det digitala presentkortet genom att bidra med en summa pengar via någon av de tillgängliga betalningsmetoderna. När besökaren kommer till bidragssidan för det digitala presentkortet visas initiatorns och mottagarens namn tydligt. Det förutsätts att de medverkande känner initiatorn och mottagaren. Innan ett bidrag till ett digitalt presentkort görs är det upp till besökaren att försäkra sig om äktheten i förfrågan till bidrag. Finns det några som helst tvivel om äktheten är det besökarens plikt att kontrollera äktheten direkt med initiatorn. SEPHORA kan ej göras skyldiga för fel som gjorts av någon av de medverkande. Vid tvivel är besökaren förpliktigad att kontrollera äktheten med initiatorn.

16.6 Utfärdande och försändelse av digitalt presentkort

Direkt efter att det digitala presentkortet har färdigställts skapas ett presentkort som skickas via e-mail till köparen (initiatorn). Om initiatorn har valt alternativet ”skicka via e-mail” får mottagaren presentkortet via den e-mailadress som initiatorn angett.

Presentkortet kan ej mottas i följande situationer :

 • Skräppostfiltret har blockerat filen omdirigerat meddelandet till ”SPAM”- eller skräppostmappen.
 • Brandväggen har blockerat meddelandet eller filen.
 • Inkorgen hos e-mailadressen har nått sin lagringsgräns.
 • E-mailadressen er ugyldig.

16.7 Överföring av digitalt presentkortet till en mottagare

När köparen har köpt det digitala presentkortet är hen dess rättmätiga ägare. Köparen har fullt ansvar för att överföra eller ge presentkortet till en mottagare så fort hen väljer alternativet ”skicka till en mottagare via e-mail”. Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel sker genom användning av en kod på presentkortet. Köparen måste hålla koden och presentkortet hemliga. SEPHORA kan ej hållas ansvariga för ett fel från användaren av presentkortet, samt ej heller för förlust eller bedrägeriförsök.

16.8 Det digitala presentkortets giltighetsperiod

Gåvokort som köpts efter den 1/1/2023 är giltiga i 3 år från inköpsdatumet. Efter denna tidsperiod kan det digitala presentkortet inte längre användas och det återstående värdet på kortet går förlorat. Giltighetstiden anges på det digitala presentkortet. Om du har problem med ett presentkort som inte har överskridit giltighetstiden. Kontakta vår kundtjänst på kundservice@sephora.se

16.9 Mottagarens användande av det digitala presentkortet

Användning av det digitala presentkortet som betalningsmedel baseras på användning av den kod som är tryckt på presentkortet. Mottagaren åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera kodens säkerhet och konfidentialitet. SEPHORA kan ej hållas ansvariga om koden tappas bort eller används i ett bedrägeriförsök. Vid förlust av kortet måste förmånstagaren vända sig till köparen (initiatorn) för att få en ny elektronisk kopia.

Om även köparen har förlorat det digitala presentkortet (t.ex. efter radering av meddelandet med presentkortet på fil) kan initiatorn få en elektronisk kopia efter att ha skickat en förfrågan om detta till SEPHORAs kundtjänst. I detta fall skickas en elektronisk kopia till den e-mailadress initiatorn använde för att genomföra köpet. Det är under inga omständigheter möjligt att få ett nytt presentkort, det vill säga en ny kod.

SEPHORAs allmänna köpevillkor och de garantier som är förbundna med dessa gäller automatiskt för inköp som görs med det digitala presentkortet. Även dessa villkor gäller :

 • Det digitala presentkortet kan användas på www.sephora.se samt i alla Sephoras butiker i Sverige.
 • Om beloppet på presentkortet inte räcker för att genomföra en beställning online krävs en ytterligare betalning för att kunna genomföra köpet.
 • Presentkortet kan användas flera gånger. Om det finns kvar pengar på presentkortet efter en beställning gäller detta kvarvarande belopp för vidare beställningar inom presentkortets angivna giltighetsperiod.
 • Om varor från en beställning som gjorts med presentkort returneras till SEPHORA återförs det belopp som användes som betalning av varorna till presentkortet. Detta belopp kan sedan användas för ett nytt köp hos SEPHORA.

16.10 Annullering av köp och återbetalning av ett digitalt presentkort

Ett digitalt presentkort kan annulleras av köparen (initiativtagaren) och annulleringen kan endast göras om kortet inte har använts. För att ångra köpet måste initiativtagaren skicka en begäran till kundtjänsten inom 14 dagar efter att ett digitalt presentkort har levererats. Förfrågningar som inkommer till kundtjänsten efter tidsfristen på 14 dagar kan inte annulleras utan måste returneras mot en avgift på 25 kr.

Om köpet hävs får varje bidragsgivare till det digitala presentkortet tillbaka sitt bidrag via den betalningsmetod som använts och detta utan några avgifter. Initiativtagaren kan aldrig få de andra bidragsgivarnas bidrag om ett avtal avbryts.

Om presentkortet ska returneras ska du kontakta vår kundtjänst på kundservice@sephora.se med följande information:
Namn
IBAN + SWIFT-bankinformation
Nummer på presentkortet
En avgift på 25 kr dras av när du returnerar presentkortet. Returnering av presentkort kan inte göras i butiken.

Gåvokort kan inte säljas vidare eller bytas ut mot kontanter.

16.11 Avslutande av tjänsten

Vi kan vägra att utföra våra tjänster gentemot kunder på grund av en av följande anledningar :

 • En överträdelse av dessa villkor.
 • Om vi tror att en kunds handlingar gentemot oss kan leda till finansiella förluster för oss eller fördomar mot oss eller mot en tredje part.
 • Om det genomförs ändringar på vår hemsida som gör kortet tillfälligt obrukbart.

16.12 Priser

De belopp som kan köpas till ett digitalt presentkort finns tillgängliga på sephora.se.

16.13 Garantins gränser

SEPHORA kan inte garantera en oavbruten funktion för tjänsten och kan ej hållas ansvariga för eventuella störningar, fel eller otillgängliga tjänster, speciellt inte då underhåll pågår, vid uppdateringar eller vid problem som orsakas av internetanslutningen. SEPHORA använder modern teknik för att undvika bedrägeri och ändringar vid e-presentkort.

Användaren erkänner dock att SEPHORA endast kan hållas ansvarig för skador vid bevisat grov vårdslöshet när dessa skador uppstår eller beror på :

 • Bedrägeri eller ändringar som görs i tjänsten av tredje part;
 • Ovanligt långa reaktionstider eller långsam drift hos tjänsten;
 • Förlust, skador hos eller radering av uppgifter som utgör det digitala presentkortet eller e-mail som skickats mellan användaren och SEPHORA, vilket även inkluderar återskapande eller rekonstruktion av sådana uppgifter eller meddelanden.

SEPHORA kan endast hållas ansvariga under förutsättning att en bevisligen felaktig överträdelse av de plikter som har fastställts i detta dokument har gjorts av SEPHORA samt anmälts av annan part. SEPHORA ansvarar aldrig för indirekta skador som uppstår hos användaren eller tredje part på grund användaren. Detta inkluderar finansiella förluster och/eller inkomster och/eller vinster och/eller beräknad vinst och/eller slumpmässiga störningar i bilden. Råd eller information från SEPHORA kan inte ses som garanti i något fall.

16.14 Hjälp – Kontakt

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst via :
kundservice@sephora.se eller på telefon 031-361 34 17 måndag-torsdag kl. 09-17 och fredag 09-16.

BILAGA 1 – Ångerblankett

Fyll i och skicka in detta formulär tillsammans med din order om du vill ångra avtalet:här

Schenker Logistics
C/O Sephora
Leveransvägen 2
438 70, Landvetter

E-mail : kundservice@sephora.se

För mer information går det att kontakta Sephoras kundtjänst på följande nummer på följande nummer 031-361 34 17 eller via e-mail kundservice@sephora.se

Senast uppdaterad: 30/06/2023