Ta med dina produkter
tillbaka - vi ger dem nytt liv.

ÅTERVINN DINA TOMMA
SKÖNHETSPRODUKTER I BUTIKEN

FLASKOR,
GLASBURKAR
NYA FLASKOR ELLER
GLASBURKAR
TUBER, PALETTER
I PLAST
FLASKOR, TEXTILFIBRER,
ANDRA FÖREMÅL, ENERGI...

OCH PLACERA DEM I RECYCLING SOPTUNNAN (FLASKOR, GLASFLASKOR, PALETTER, ...) SEN TAR VI HAND OM RESTEN.VARJE FÖRPACKNING SORTERAS OCH BEHANDLAS UTIFRÅN ÅTERANVÄNDNING ELLER ÅTERVINNING. Læs mere


Vad blir det av din förpackning? Parfymflaskor, glasburkar återvinns och blir nya förpackningar precis som plastflaskor, medan mer komplexa och icke-återvinningsbara förpackningar kommer att omvandlas till energi.


Genom att ta med din förpackning tillbaka gör du en liten gest som räknas!Och tillsammans kommer vi att gå väldigt, väldigt långt. För det är också THE UNLIMITED POWER OF BEAUTY.

HITTA DEN NÄRMASTE BUTIKEN

BRA GJORT ! TACK VARE DIG, SÅ HAR VI ÅTERVUNNIT

400 ton parfymflaskor i 2019

Det motsvarar 184 ton CO2-sparat ** eller 184 Paris-New York-flyg med retur!