RAMVERK FÖR DATASEKRETESS OCH COOKIES


Detta ramverk beskriver Sephoras policy för integritetsskydd på den e-handelswebbplats som är åtkomlig via internet på följande adress ”www.sephora.se” (nedan kallad ”webbplatsen”).
- Sephora respekterar din oro kring sekretess och personuppgifter som behandlas när du surfar på vår webbplats. Detta ramverk ger dig möjlighet att få mer information om karaktären på och de avsedda användningsformerna för de personuppgifter som du lämnar på webbplatsen, ursprunget och användningsformerna för information som härrör från navigering på vår webbplats och slutligen dina rättigheter.
- Detta ramverk är därför betydelsefullt för dig som vill få en positiv och tillitsfull upplevelse av våra tjänster och för oss som vill besvara dina frågor på ett korrekt och uttömmande sätt och ta hänsyn till dina krav.

Detta ramverk kompletterar ”Rättsligt meddelande och användarvillkor” och ”Allmänna villkor” för webbplatsen och gäller för alla personuppgifter och navigeringsuppgifter som samlas in och behandlas när du surfar på vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du villkoren i detta ramverk.

Sephora kan när som helst komma att ändra detta ramverk och sådana ändringar får verkan omedelbart. Därför uppmanar vi dig att läsa detta dokument ofta. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns ständigt tillgänglig på vår webbplats. Om du önskar mer information kan du kontakta kundtjänst genom att ringa följande nummer: 031-361 34 17, under de öppettider som anges i listan ”Kontakta oss” på webbplatsen.

Sammanfattning
  1. Allmän information
  2. Rättigheter avseende åtkomst, rättelse, radering och invändning mot behandling
  3. Vårt företags hantering av personuppgifter
  4. Cookies
  5. Funktion för delning på sociala nätverk
  6. Användning av uppgifter
1. Allmän information

Via denna webbplats kan Sephora behöva samla in personuppgifter som lämnas särskilt i samband med skapandet av ett konto på vår webbplats, registrering av beställningar, anmälan till vårt lojalitetsprogram, lämnande av omdömen eller publicering av inlägg på The Beauty Board. br /> De personuppgifter som samlas in av Sephora behandlas, sparas och lagras i enlighet med den svenska personuppgiftslagen.

2. Lagliga rättigheter till åtkomst, rättelse, radering och invändning mot behandling av personuppgifter

Du har enligt lag rätt att, för legitima ändamål, få åtkomst till, rätta eller invända mot behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för kommersiell värvning. Du kan när som helst utöva dessa rättigheter genom att kontakta Sephoras kundtjänst: kundservice@sephora.se eller via den länk för att avbryta prenumeration som du hittar nederst i varje e-postmeddelande som skickas av SEPHORA.
Om ett problem uppstår kan du kontakta Sephoras kundtjänst, med de kontaktuppgifter som anges ovan.

3. Om ett problem uppstår kan du kontakta Sephoras kundtjänst, med de kontaktuppgifter som anges ovan.

3.1 Metod för insamling av uppgifter
När du registrerar dig på webbplatsen samlar vi in personuppgifter med hjälp av det formulär som finns tillgängligt i avdelningen ”Mitt konto”. På så sätt kan Sephora samla in ditt fullständiga namn, ditt födelsedatum, din e-postadress, ditt kundkortsnummer och din IP-adress (eller mobiltelefonens UDID, när så är lämpligt). Endast civilstånd, namn, efternamn och e-postadress är obligatoriska uppgifter som krävs för att din registrering ska genomföras. Vi kan även be dig lämna viss valfri information till oss, t.ex. dina preferenser när det gäller produkter/tjänster.

När du gör en beställning enligt definitionen i de allmänna försäljningsvillkoren samlar vi in personuppgifter från det formulär som är tillgängligt i avdelningen ”Skapa ett kundkonto”. I detta sammanhang samlar vi, utöver de uppgifter som samlas in vid registrering och beskrivs ovan, även in: din postadress (faktureringsadress och leveransadress om de är olika), ditt telefonnummer, för att kunna kontakta dig i händelse av leveransproblem, och information om betalning (inklusive kreditkortsnummer, kreditkortets innehavare). Om du markerar den därför avsedda kryssrutan skulle vi även kunna registrera dina kreditkortsuppgifter (typ av kreditkort, kortnummer, utgångsdatum), så att du inte behöver ange dem på nytt vid dina efterföljande beställningar. I det här fallet sparas inte kryptogrammet för ditt kreditkort av SEPHORA. Du kan dessutom alltid radera den här informationen i avdelningen ”Mitt konto”. Om dina uppgifter inte raderas förblir de registrerade tills ditt kreditkorts giltighetstid går ut. Utan att det påverkar dina rättigheter, kan vi även, i samband med att du slutför en beställning online, samla in information om den terminal som används för att göra en sådan beställning (i synnerhet vilket operativsystem som används, var enheten finns, huruvida en proxy används eller inte osv.).

– Om du anmäler dig till Sephoras lojalitetsprogram under eller efter din beställning kommer informationen om skapandet av ditt kundkonto att användas för att slutföra din anmälan. Följande information är obligatorisk för att anmäla sig till lojalitetsprogrammet: civilstånd, efternamn, namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer (två kommunikationssätt krävs). Beroende på vilka uppgifter vi redan har, måste du antingen klicka på knappen för att ansluta dig till lojalitetsprogrammet, komplettera med uppgifter som saknas eller kontrollera inkonsekventa uppgifter på ditt konto, så att du anmäler dig till vårt lojalitetsprogram. Du kan när som helst kontrollera och/eller ändra dina personuppgifter genom att gå till ditt konto via avdelningen ”Mitt konto” på vår webbplats.

Mer generellt identifierar vi den information som vi samlar in och som vi kräver för att svara på dina begäranden med en asterisk på insamlingsformulär eller genom att precisera detta muntligt i samband med insamlingen. Om du inte fyller i dessa obligatoriska fält kommer vi inte att kunna uppfylla dina begäranden.

Slutligen känner Sephoras servrar automatiskt igen din dators IP-adress (det handlar om det nummer som identifierar varje dator som är ansluten till internet) när du begär åtkomst till dessa avdelningar på webbplatsen. IP-adressen har följande format: XXX.XXX.XXX.XXX eller telefonens UDID (det är numret som identifierar telefonmodellen som är ansluten till internet, där UDID består av en serie med fyrtio tecken).

3.2 Syften
De personuppgifter som vi samlar in i samband med ett besök eller en beställning är nödvändiga för användningen av tjänster som erbjuds av webbplatsen och/eller SEPHORAs och dess leverantörers hantering av din beställning, däribland upptäckt av bedrägerier i samband med onlinebetalning, förebyggande och hantering av betalningsincidenter (inklusive resterande skulder), skydd av Sephoras företagsrättigheter samt hantering av lojalitetsprogrammet. Dina uppgifter kan även komma att användas, inom ramen för dina rättigheter, i informationssyfte genom e-postmeddelanden om produkter, tjänster och erbjudanden från Sephora. Vi förbehåller oss även rätten att samla in och publicera information om allmänna besökarprofiler på vår webbplats utan att ange några besökares personuppgifter, t.ex. namn och adresser. Vi samlar även in statistisk information i syfte att lära oss mer om hur besökarna använder webbplatsen (besöksfrekvens på olika webbsidor, försäljningsstatistik och webbplatsbesökarnas ursprung osv.). Besökarnas profilinformation sparas av Sephora och kommer att användas internt för att genomföra prestandamätningar. Slutligen kan besökare som uttryckligen har lämnat sitt föregående samtycke via SEPHORA motta e-post om kommersiella erbjudanden beträffande produkter och tjänster som tillhandahålls av SEPHORAs leverantörer.

3.3 Lagring av uppgifter
Uppgifterna sparas under en tidsperiod som inte överskrider den tid som krävs för insamlingens syfte.

3.4 Mottagare av uppgifter
De angivna personuppgifterna är avsedda att användas av Sephora. De personuppgifter som samlas in via webbplatsen kan komma att överföras till partnerföretag, för att möjliggöra uppfyllande av mål enligt ovan samt upptäckt av bedrägerier i samband med onlinebetalning, hantering av kundkort och hantering av marknadsföringsåtgärder anordnade av Sephora eller dess samarbetspartner. Som en del av bekämpningen av onlinebedrägerier kan uppgifter om köparens beställning samt uppgifter om den terminal som används av köparen för att göra beställningen (i synnerhet vilket operativsystem som används, var enheten finns, huruvida en proxy används eller inte) överföras till en enligt lag behörig eller av Sephora angiven tredje part i syfte att kontrollera köparens identitet, beställningens giltighet, det betalningsmedel som används och den planerade leveransen.

Personuppgifterna – exklusive fotografi – skulle kunna överföras till företag belägna i länder som inte tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå med hänsyn till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. I sådana fall ingår Sephora avtal som är avsedda att i högsta möjliga omfattning säkerställa en tillräcklig skyddsnivå med de berörda mottagarna, i enlighet med de avtalsbestämmelser som godkänts av Europeiska kommissionen och den nationella lagliga myndigheten – svenska datainspektionen.

3.5 Säkerhet och sekretess
SEPHORA har tvingats införa varje lämplig försiktighetsåtgärd i syfte att skydda behandlade personuppgifters sekretess och säkerhet och förhindra att de förvrängs, skadas eller förstörs eller att obehöriga tredjepartspersoner får tillgång till dem. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som överensstämmer med teknikens ståndpunkt, särskilt när det gäller IT-system, har införts. Företaget har emellertid inte kontroll över alla risker som är förenade med internetanvändning och gör besökarna uppmärksamma på förekomsten av potentiella risker i samband med användning och körning av internet.

4. Cookies

4.1 Vilken är definitionen av ”cookies”?

Med ”cookie” avses en textfil som kan lagras i ett därför avsett utrymme på hårddisken på din dataterminal (dvs. dator, surfplatta, smartphone osv.) vid tidpunkten då du besöker vår onlinetjänst genom din webbläsare och som kan kräva ditt samtycke. Med den här cookiefilen kan utfärdaren av cookien identifiera den dataterminal där den lagras under hela cookiens giltighets- eller registreringstid. Medan du besöker vår webbplats kan information om webbdata som vi mottar från din dataterminal lagras i ”cookies” installerade på din enhet.
När du besöker vår webbplats för första gången och Sephora avser att placera en cookie på din terminal informerar vi dig om användningen av cookies med banderollinformation. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen när den här banderollen visas godkänner du vår användning av cookies.
Du kan emellertid när som helst ändra inställningarna för cookies (se 4.4. Dina valmöjligheter beträffande cookies). Nedan finner du mer information om cookies och hur du kan hantera dina inställningar för cookies.
4.2 Cookies som vi använder på vår webbplats

Förutsatt att du har valt att tillåta cookies, kan vi, när du öppnar vår webbplats, installera olika cookies på din dataterminal som gör det möjligt för oss att känna igen din enhets webbläsare under hela den tid som dessa cookies är giltiga.

Cookies som vi utfärdar används för följande ändamål:

– Sammanställa statistik och trafikbelastning och mäta användningen av de olika avdelningarna på vår webbplats (rubriker och innehåll som besökts, klickströmmar), vilket hjälper oss att förbättra våra tjänsters värde och användbarhet.
– Räkna det totala antal annonser som vi visar på våra annonsplatser, identifiera annonserna och deras respektive antal visningar, antalet användare som klickar på varje annons och, när så är tillämpligt, sådana användares eventuella efterföljande åtgärder på dessa sidor med annonser i syfte att beräkna antalen orsakade av aktörer i annonskedjan (kommunikations- och reklambyråer, webbplatser osv.) och sammanställa statistik.
– Anpassa visningen av vår webbplats efter visningsinställningarna på din dataterminal (språk, skärmupplösning, operativsystem osv.) under ditt besök på vår webbplats, baserat på din dataterminals maskinvara, visningsprogramvara och videoprogramvara.
– Anpassa våra annonsplatser på din webbplats med hänsyn till din webbanvändning, de köp som du kan göra och/eller de platsdata (longitud och latitud) som ges av din terminal (med ditt föregående godkännande).
– I den mån du har lämnat personuppgifter till oss, i synnerhet dina elektroniska kontaktuppgifter, i samband med registrering, beställning eller åtkomst till våra tjänster, koppla dessa data till navigeringsinformation i syfte att skicka t.ex. elektronisk kommersiell värvning till dig eller på våra annonsplatser på din terminal publicera anpassade annonser som är specifikt avsedda för dig och som kan vara intressanta för dig personligen.
– Anpassa våra annonsplatser efter visningsinställningarna på din dataterminal (språk, skärmupplösning, operativsystem osv.) baserat på din dataterminals maskinvara, visningsprogramvara och videoprogramvara.
– Anpassa annonsinnehåll som publiceras på din terminal av våra annonsplatser, med hänsyn till din terminals navigering på vår webbplats.
– Anpassa våra annonsplatser efter visningsinställningarna på din dataterminal, enligt de givna platsdata (longitud och latitud) som överförs av din terminal med ditt föregående godkännande.
– Om du har lämnat personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter, till oss och valde att acceptera cookies vid tidpunkten för registrering för eller åtkomst till någon av våra tjänster kan vi komma att koppla de webbdata på din dataterminal som har behandlats av våra cookies till dina personuppgifter. Syftet med detta är att skicka material för direktmarknadsföring till dig eller att visa anpassade annonser på din dataterminal på annonsplatser som också använder våra cookies. Det här är annonser som är särskilt avsedda för dig och som kan vara intressanta för dig personligen.
– Lagra information som finns i formulär som du fyller i på vår webbplats (för registrering eller kontoåtkomst) eller som avser produkter, tjänster eller information som du har valt på vår webbplats (tjänst du har anslutit dig till, kundvagnens innehåll osv.).
– Ge dig åtkomst till åtkomstbegränsade och anpassade områden på vår webbplats, t.ex. ditt konto, baserat på användarnamn, lösenord och andra uppgifter som du tidigare kan ha lämnat till oss.
– Genomföra säkerhetsåtgärder, t.ex. när du ombes att logga in på nytt till innehåll eller en tjänst efter en viss tid.
– Bekämpa onlinebedrägerier (förebyggande av bedrägerier avseende betalningsmedel, identitetsstöld osv.). I detta hänseende kan Sephora eller dess leverantörer som verkar för Sephoras räkning komma att, utan att det påverkar dina rättigheter, placera cookies i syfte att samla in information om den terminal som används för att göra beställningen (i synnerhet vilket operativsystem som används, var enheten finns, huruvida en proxy används eller inte osv.). Sådana fingeravtryck kopplade till uppgifterna om din beställning kommer att användas för att validera din beställning, ditt betalningsmedel och din leverans.

Vidare används sådana cookies på Sephora.se även för följande ändamål:
– Registrera det totala antal annonser som publiceras av oss på våra annonsplatser, identifiera sådana annonser, deras antal visningar, antalet användare som har klickat på varje annons och, när så är lämpligt, sådana användares efterföljande åtgärder på de webbsidor dit annonsen ledde användarna och sammanställa statistik.
– Anpassa våra annonsplatser efter visningsinställningarna på din terminal (språk som används, skärmupplösning, operativsystem som används osv.) med hänsyn till de material och spelar- eller visningsprogramvaror som används av din terminal.
4.3 Cookies som utfärdas på vår webbplats av tredje parter
För utfärdande och användning av cookies från tredje parter gäller dessa tredje parters policyer för integritetsskydd. Vi kommer att meddela dig om syftet med de cookies som vi känner till och hur du kan välja att acceptera eller neka cookies.

Cookies orsakade av integrering av tredjepartsprogram på vår webbplats:
Vi kommer sannolikt att inkludera programvaror från tredje parter på vår webbplats/i vår applikation som gör att du kan dela innehållet på vår webbplats med andra eller informera andra om ditt besök eller dina åsikter om innehållet på vår webbplats/i vår applikation. Det här gäller särskilt för knapparna ”Dela” och ”Gilla” på sociala nätverk (som Facebook, Twitter, Pinterest osv.).
De sociala nätverk som tillhandahåller dessa knappapplikationer kan använda knappen för att identifiera dig även om du inte har använt den här knappen under ditt besök på webbplatsen/i applikationen. Den här typen av knappapplikation kan göra det möjligt för det sociala nätverket i fråga att spåra ditt surfande på vår webbplats, helt enkelt för att ditt konto på det sociala nätverket var aktivt på din dataterminal (öppen session) under ditt besök på vår webbplats.
Vi har ingen kontroll över de processer som används av sociala nätverk för att sammanställa information om dina besök på vår webbplats eller tillhörande personuppgifter som de kan ha. Vi uppmanar dig att granska dessa sociala nätverks policyer för integritetsskydd för att förstå de syften som ligger bakom insamlingen av webbdata som de kan sammanställa genom sådana knappar, särskilt när det gäller annonser.
Sociala nätverks policyer måste ge dig möjlighet att utöva ditt personliga val genom dina kontoinställningar.

4.4. Dina valmöjligheter beträffande cookies:
Det finns flera sätt att hantera cookies. De inställningar som du använder kommer sannolikt att förändra din upplevelse av att surfa på internet och villkoren för din åtkomst till tjänster som kräver användning av cookies. Du kan när som helst välja att uttrycka eller ändra ditt godkännande av användningen av cookies enligt nedanstående beskrivning.

4.4.1. Valalternativ som är tillgängliga genom din webbläsare
Du kan konfigurera din webbläsare för att tillåta att cookies lagras på din dataterminal, för att neka dem automatiskt eller för att neka dem från vissa utfärdare. Du kan även konfigurera din webbläsare så att du omedelbart ombes att acceptera eller neka cookies innan en cookie sparas på din dataterminal. Mer information finns i avsnittet ”Hur utövar jag min valmöjlighet i webbläsaren jag använder?”.

(a) Acceptera cookies
Det är upp till användaren av dataterminalen att besluta om cookies ska accepteras på dataterminalen eller inte. Användaren kan fritt göra detta val och när som helst ändra det, via inställningarna tillhörande den webbläsare som används på dataterminalen. Om webbläsaren är inställd på att acceptera cookies på dataterminalen så kommer de cookies som används av webbsidor du har besökt att lagras tillfälligt i ett därför avsett utrymme på dataterminalen. De kan läsas endast av utfärdaren. (b) Neka cookies
Om du väljer att neka cookies på din dataterminal eller om du tar bort redan lagrade cookies kommer du inte att kunna använda ett antal funktioner som är nödvändiga för att navigera i vissa avdelningar på vår webbplats. Det här skulle t.ex. vara fallet för åtkomst till vårt innehåll eller våra tjänster som kräver att du loggar in. Det är även fallet beträffande teknisk kompatibilitet när vi eller våra tjänsteleverantörer inte känner igen den typ av webbläsare som du använder på din dataterminal, dess standardspråk och bildskärm eller det land från vilket din dataterminal är ansluten till internet. Om webbläsaren är inställd på att neka cookies på din dataterminal påtar vi oss inget ansvar för följderna när det gäller en försämrad funktion hos våra tjänster till följd av att vi inte kan lagra eller visa de cookies som krävs för att vår webbplats och våra tjänster ska fungera fullt ut. (c) Hur utövar jag min valmöjlighet i webbläsaren jag använder?
Alla webbläsare har olika sätt att hantera cookies och cookieinställningar. Din webbläsares konfiguration beskrivs i dess hjälpmeny, som innehåller information om hur du ändrar inställningarna för cookies. För Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies För Safari™: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
För Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
För Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
För Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

4.4.2 Flash©-cookies med Adobe Flash Player™
Adobe Flash Player™ är ett program som möjliggör snabb visning av dynamiskt innehåll med datorspråket ”Flash”. Flash och andra liknande program lagrar inställningar och användningsdata med en teknik som liknar den med cookies. Adobe Flash Player™ hanterar emellertid denna information genom att använda ett annat gränssnitt än det som ges av din webbläsare. Om det är sannolikt att din dataterminal kommer att visa innehåll som utvecklats med Flash-teknik ska du öppna verktyget för hantering av Flash-cookies direkt från Adobe-webbplatsen på http://www.adobe.com/fr/.

4.4.3. Cookies som identifierar terminalen
För att skydda transaktioner (mot onlinebedrägerier) kan Sephora eller dess leverantörer som verkar för Sephoras räkning placera fingeravtryck som gör det möjligt att samla in information om den terminal som används för beställningen (i synnerhet vilket operativsystem som används, var enheten finns, huruvida en proxy används eller inte osv.). Den här informationen kan överföras till en enligt lag behörig eller av Sephora angiven tredje part i det enda syftet att kontrollera köparens identitet, beställningens giltighet, det betalningsmedel som används och den planerade leveransen.

En banderoll som visas när du öppnar webbplatsen informerar dig om denna insamling. Genom att fortsätta surfa efter att ha informerats av den här banderollen på vår webbplats godkänner du sådan insamling. Du kan ange ditt val där:

4.5. Om du delar dataterminal med andra
Om din dataterminal används av flera personer eller om samma dataterminal har flera webbläsare kan vi inte säkerställa att de tjänster och annonser som visas på din terminal motsvarar din personliga användning av dataterminalen snarare än den för en annan användare av dataterminalen.

Om så är fallet är delningen av din dataterminal med andra och konfigurationen av din webbläsares inställningar med avseende på cookies ditt val och ditt ansvar.

5. Funktion för delning på sociala nätverk

Du kan dela en viss mängd information eller innehåll (produktbeskrivning, dina inlägg på The Beauty Board osv.) som finns på Sephora.fr på sociala nätverk. En sådan publicering åtföljs av villkor skrivna av Sephora, men de kan anpassas. Om du klickar på knappen ”Gilla” eller ”Dela på Facebook” eller någon annan delningsknapp för ett socialt nätverk (t.ex. ”fågeln” för Twitter, ”P” för Pinterest) exporteras innehållet från Sephoras servrar och skickas (laddas upp) till det sociala nätverkets webbplats. Den här typen av dataanvändning styrs då av användarvillkoren för respektive sociala nätverks webbplats, som vi uppmanar dig att bekräfta. Innehållet överförs från vår webbplats till sociala nätverk på ditt eget ansvar. Sephora kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för någon användning, funktion eller åtgärd efter att innehållet har exporterats från dess webbplats.

6. Användning av uppgifter

Sephora kommer inte att överföra eller sälja personuppgifterna till oberoende och tredje parter, utom om du tidigare uttryckligen har gett ditt samtycke till detta eller när så krävs enligt lag. Om Sephora enligt lag eller av en domare tvingas lämna ut personuppgifter om dig förbinder sig Sephora att, i högsta möjliga utsträckning, underrätta dig (om Sephora skäligen anser att detta är tillåtet med tanke på de lagstadgade eller rättsliga skyldigheter som tillämpas). Med hänsyn till den givna tekniken, i synnerhet tekniker som används inom telekommunikationsnätverk, kan Sephora inte garantera i synnerhet sekretess eller integritet eller autentisering för e-postmeddelanden som skickas till eller mottas av Sephora.

Version tillämplig från den 17 maj 2017.