skapa ett konto.

Du har ett Sephora-kort

Skriv in ditt Sephora-kortnummer för att samla poäng och ta del av dina fördelar på Sephora.se

4601

Du har inget inget Sephora-kort

<h1>R&Auml;TTSLIGT MEDDELANDE OCH ANV&Auml;NDNINGSVILLKOR</h1> <p><strong>I- R&Auml;TTSLIGT MEDDELANDE</strong><br /> Redakt&ouml;r: Sephoras webbplats produceras och redigeras av SEPHORA Sweden AB, Hyllie Boulevard 19, 215 32 Malm&ouml;<br /> Org. Nr: 556889-5659<br /> Telefon: 031-361 34 17<br /> E-post: kundservice@sephora.se<br /> <br /> <strong>II- ANV&Auml;NDNINGSVILLKOR </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li><strong>1. Webbplatsens omfattning</strong><br /> Sephoras webbplats (nedan kallad &rdquo;webbplatsen&rdquo;) &auml;r en e-handelsplats som visar upp och erbjuder m&ouml;jligheten att k&ouml;pa parfymer, kosmetik och tillbeh&ouml;r till internetanv&auml;ndare av webbplatsen. Denna webbplats kan n&aring;s p&aring; internet p&aring; adressen www.sephora.se.</li> <li><strong>2. Sekretesspolicy och cookies</strong><br /> Sephora samlar in personuppgifter n&auml;r personer g&aring;r in p&aring; denna webbplats. Best&auml;mmelserna om hur dessa uppgifter behandlas beskrivs i stadgan &ldquo;Data Integritetspolicy &amp; Cookies&rdquo; p&aring; denna webbplats. Bes&ouml;karna informeras om att denna behandling av information, inklusive hantering av bes&ouml;karnas e-postadresser, har deklarerats f&ouml;r den nationella myndigheten -CNIL- (deklaration nr 1391153) och godk&auml;nts av CNIL (tillst&aring;nd nr 1526330) n&auml;r det g&auml;ller de verktyg som Sephora anv&auml;nder mot bedr&auml;gerier och brott p&aring; webbplatsen.</li> <li><strong>3. Immateriell egendom</strong> <ol> <li><span class="subtitle-li">Webbplatsen</span><br /> Webbplatsen och all n&ouml;dv&auml;ndig programvara som anv&auml;nds i samband med den kan inneh&aring;lla konfidentiell information och r&auml;ttigheter som &auml;r reserverade enligt olika lagar, d&auml;ribland lagar om immateriella r&auml;ttigheter. Om inte annat anges ska d&auml;rf&ouml;r alla immateriella r&auml;ttigheter till dokument och alla andra typer av uppgifter som finns p&aring; webbplatsen och var och en av webbplatsens komponenter (bilder, text, grafik, knappikoner, ljud, diagram osv.), inbegripet programvara, databaser och nyhetsbrev, vara Sephoras exklusiva egendom (nedan kallat &rdquo;inneh&aring;llet&rdquo;). Sephora ger inget tillst&aring;nd eller n&aring;gon annan r&auml;tt ut&ouml;ver att bes&ouml;ka webbplatsen. Reproduktion av allt eller en del av inneh&aring;llet &auml;r endast till&aring;ten f&ouml;r personlig information och privat bruk. All reproduktion och anv&auml;ndning av kopior som g&ouml;rs f&ouml;r n&aring;got annat syfte p&aring; n&aring;got s&auml;tt och i n&aring;gon som helst form &auml;r uttryckligen f&ouml;rbjuden. Det &auml;r ocks&aring; f&ouml;rbjudet att kopiera, modifiera, skapa h&auml;rledda arbeten, montera, bak&aring;tkompilera (annat &auml;n p&aring; det s&auml;tt som f&ouml;reskrivs enligt lag), s&auml;lja, &ouml;verl&aring;ta, underlicensiera eller p&aring; n&aring;got som helst s&auml;tt &ouml;verf&ouml;ra n&aring;gon r&auml;tt till inneh&aring;llet. Det &auml;r ocks&aring; f&ouml;rbjudet att modifiera allt eller en del av inneh&aring;llet, inbegripet programvara eller modifierade versioner av programvaran f&ouml;r att f&aring; obeh&ouml;rig tillg&aring;ng till tj&auml;nsten och komma &aring;t webbplatsen p&aring; n&aring;got annat s&auml;tt &auml;n genom det webbgr&auml;nssnitt som tillhandah&aring;lls bes&ouml;karen av Sephora i detta syfte.</li> <li><span class="subtitle-li">Varum&auml;rken </span><br /> Det b&ouml;r noteras att Sephora Company &auml;ger Sephoras varum&auml;rkesnamn och logotyper.<br /> <br /> Anv&auml;ndaren &auml;r inf&ouml;rst&aring;dd med att alla r&auml;ttigheter n&auml;r det g&auml;ller varum&auml;rket Sephora &auml;r reserverade och att det &auml;r f&ouml;rbjudet att p&aring; n&aring;got som helst s&auml;tt anv&auml;nda varum&auml;rket Sephora och mer allm&auml;nt att skada de immateriella r&auml;ttigheterna till varum&auml;rket Sephora. Sephora har r&auml;tt att kr&auml;va skadest&aring;nd f&ouml;r varum&auml;rkesintr&aring;ng. P&aring; samma s&auml;tt &auml;r det f&ouml;rbjudet f&ouml;r bes&ouml;karen att g&ouml;ra intr&aring;ng i n&aring;gon &auml;gander&auml;tt, d&auml;ribland immateriella r&auml;ttigheter, som tillh&ouml;r andra f&ouml;retag i samma koncern som Sephora ing&aring;r i.<br /> <br /> Sephoras partners har laglig r&auml;tt till sina varum&auml;rken.<br /> <br /> Alla andra varum&auml;rken och logotyper som syns p&aring; webbplatsen tillh&ouml;r antingen Sephora eller n&aring;got annat f&ouml;retag i Sephoras koncern eller dess leverant&ouml;rer, partners eller tj&auml;nsteleverant&ouml;rer. All anv&auml;ndning av alla slag av varum&auml;rken och/eller logotyper och/eller inneh&aring;ll kr&auml;ver uttryckligt tillst&aring;nd fr&aring;n Sephora eller den ber&ouml;rda innehavaren av immateriella r&auml;ttigheter.</li> <li><span class="subtitle-li">Hyperl&auml;nkar</span><br /> Webbplatsen kan inneh&aring;lla l&auml;nkar till andra webbplatser eller andra internetk&auml;llor. Sephora kan inte kontrollera dessa webbplatser och externa k&auml;llor. Sephora kan d&auml;rmed inte h&aring;llas ansvarig f&ouml;r tillhandah&aring;llandet av dessa webbplatser och externa k&auml;llor och ska inte b&auml;ra n&aring;got som helst ansvar n&auml;r det g&auml;ller inneh&aring;llet, den aff&auml;rsm&auml;ssiga annonseringen, produkter, tj&auml;nster eller annan information eller uppgifter som &auml;r tillg&auml;ngliga p&aring; eller fr&aring;n dessa externa webbplatser eller k&auml;llor. Vidare kan Sephora inte h&aring;llas ansvarig f&ouml;r n&aring;gon p&aring;st&aring;dd eller bevisad skada eller f&ouml;rlust som h&auml;rr&ouml;r fr&aring;n eller uppst&aring;r i samband med att n&aring;gon har f&ouml;rlitat sig p&aring; inneh&aring;llet eller varor eller tj&auml;nster som tillhandah&aring;lls p&aring; dessa externa webbplatser eller k&auml;llor.<br /> <br /> All etablering av l&auml;nkar till Sephoras webbplatser, ramar p&aring; webbplatsen och mer allm&auml;nt anv&auml;ndning av element som utg&ouml;r en best&aring;ndsdel av webbplatsen kr&auml;ver f&ouml;reg&aring;ende och uttryckligt tillst&aring;nd fr&aring;n Sephora, vilket kan &aring;terkallas n&auml;r som helst helt efter Sephoras gottfinnande. Sephora f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att (1) beg&auml;ra att en l&auml;nk till webbplatsen som inte har varit och inte l&auml;ngre skulle vara godk&auml;nd avl&auml;gsnas och (2) kr&auml;va ers&auml;ttning f&ouml;r skador som uppst&aring;r till f&ouml;ljd av ovan n&auml;mnda &aring;tg&auml;rder.</li> </ol> </li> <li><strong>Bes&ouml;karnas uppf&ouml;rande</strong><br /> <br /> Varje bes&ouml;kare m&aring;ste anv&auml;nda internet p&aring; ett ansvarsfullt s&auml;tt med respekt f&ouml;r och h&auml;nsyn till andra internetanv&auml;ndares r&auml;ttigheter.<br /> <br /> I detta avseende erk&auml;nner bes&ouml;karen genom att l&auml;sa p&aring; webbplatsen att han/hon inte har r&auml;tt att g&ouml;ra f&ouml;ljande:<br /> <br /> - l&auml;gga upp p&aring; webbplatsen, ansl&aring;, e-posta eller p&aring; annat s&auml;tt skicka inneh&aring;ll som &auml;r olagligt, skadligt, hotfullt, neds&auml;ttande, trakasserande, kriminellt, f&ouml;rol&auml;mpande, vulg&auml;rt, obscent, omoraliskt, som &aring;sidos&auml;tter r&auml;tten till privatliv, inbegripet r&auml;ttigheter som h&ouml;r samman med n&aring;gons anseende, hatfullt eller ov&auml;rdigt inneh&aring;ll eller som &auml;r st&ouml;tande ur ett rasrelaterat, etniskt eller annat perspektiv,<br /> <br /> - l&auml;gga upp p&aring; webbplatsen, ansl&aring;, e-posta eller p&aring; annat s&auml;tt skicka o&ouml;nskade eller ej godk&auml;nda annonser eller reklammaterial, &rdquo;skr&auml;ppost&rdquo;, &rdquo;spam&rdquo;, &rdquo;vidarebefordrade erbjudanden&rdquo; eller andra former av erbjudanden,<br /> <br /> - l&auml;gga upp p&aring; webbplatsen, ansl&aring;, e-posta eller p&aring; annat s&auml;tt skicka material som inneh&aring;ller datavirus eller annan datakod, filer eller program som &auml;r avsedda att st&ouml;ra, f&ouml;rst&ouml;ra eller begr&auml;nsa funktionen hos n&aring;got program eller n&aring;gon maskinvara eller annat telekommunikationsmaterial ;<br /> <br /> - st&ouml;ra eller avbryta webbplatsen eller de servrar eller det n&auml;tverk som &auml;r anslutna till webbplatsen, eller underl&aring;ta att f&ouml;lja krav, f&ouml;rfarande, policy eller f&ouml;rordningar f&ouml;r det n&auml;tverk som &auml;r anslutet till webbplatsen,<br /> <br /> - att f&ouml;rs&ouml;ka g&ouml;ra intr&aring;ng i en tj&auml;nst fr&aring;n n&aring;gon anv&auml;ndare, v&auml;rd eller n&aring;got n&auml;tverk, inbegripet, men inte begr&auml;nsat till, genom att exponera webbplatsen f&ouml;r ett virus, skapa en m&auml;ttnad, &ouml;versv&auml;mma servern, m&auml;tta meddelandetj&auml;nsten fr&aring;n e-postmeddelanden eller f&ouml;rfalska huvudinformationen i TCP/IP-protokollet eller n&aring;gon annan typ av huvudinformation i ett e-postmeddelande,<br /> <br /> - att komma &aring;t data som inte &auml;r avsedda f&ouml;r bes&ouml;karen eller logga in p&aring; en server/ett konto som bes&ouml;karen normalt inte har r&auml;tt att komma &aring;t,<br /> <br /> - att f&ouml;rs&ouml;ka ta prover p&aring;, scanna eller testa s&aring;rbarheten i ett system eller n&auml;tverk eller bryta mot s&auml;kerhets- eller autentiserings&aring;tg&auml;rder utan korrekt tillst&aring;nd:<br /> <br /> - att skoja om en tredje parts identitet,<br /> <br /> - att f&ouml;rs&ouml;ka ta prover p&aring;, scanna eller testa s&aring;rbarheten i ett system eller n&auml;tverk eller bryta mot s&auml;kerhets- eller autentiserings&aring;tg&auml;rder utan korrekt tillst&aring;nd,<br /> <br /> - att utf&ouml;ra en aktivitet eller f&ouml;rm&aring; en tredje part att utf&ouml;ra en olaglig aktivitet eller annan aktivitet som g&ouml;r intr&aring;ng i Sephoras, leverant&ouml;rers, partners, distribut&ouml;rers eller andra bes&ouml;kares r&auml;ttigheter.<br /> <br /> - att kommunicera eller &ouml;verf&ouml;ra (p&aring; vilket s&auml;tt som helst) information eller programvara som h&auml;rr&ouml;r fr&aring;n webbplatsen, s&auml;rskilt till andra l&auml;nder eller till vissa utl&auml;ndska medborgare i strid mot nationella eller internationella lagar eller f&ouml;rordningar.<br /> <br /> Varje bes&ouml;kare f&ouml;rst&aring;r internets globala karakt&auml;r och samtycker till att f&ouml;lja alla f&ouml;rordningar och lokala och internationella f&ouml;rfaranden n&auml;r det g&auml;ller uppf&ouml;rande och acceptabelt inneh&aring;ll p&aring; internet, och framf&ouml;r allt alla g&auml;llande lagar om &ouml;verf&ouml;ring av tekniska data.<br /> <br /> N&auml;r som helst och av vilken anledning som helst kan Sephora inf&ouml;ra ett medium som utan f&ouml;reg&aring;ende varsel kan avbryta bes&ouml;karens anv&auml;ndning av webbplatsen eller n&aring;gon annan tj&auml;nst fr&aring;n Sephora p&aring; grund av uppf&ouml;rande som strider mot dessa anv&auml;ndningsvillkor, utan att det p&aring;verkar n&aring;got skadest&aring;nd som Sephora f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att kr&auml;va fr&aring;n bes&ouml;karen vid bristande uppfyllande av webbplatsens anv&auml;ndningsvillkor.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Ansvar </strong> <ol> <li><span class="subtitle-li">&Aring;tkomst till och drift av webbplatsen</span><br /> Bes&ouml;karen &auml;r personligt ansvarig f&ouml;r att implementera den informationsteknik och de telekommunikationer som beh&ouml;vs f&ouml;r att komma &aring;t Sephoras webbplats och de kunskaper som beh&ouml;vs f&ouml;r att anv&auml;nda internet och komma &aring;t webbplatsen. Bes&ouml;karen forts&auml;tter att betala anslutningsavgifter och utrustning med avseende p&aring; internet&aring;tkomst och anv&auml;ndning av Sephoras webbplats.<br /> &nbsp;</li> <li><span class="subtitle-li">Ansvarsfriskrivning</span><br /> Webbplatsen inneh&aring;ller &auml;ven information fr&aring;n tredje parter och l&auml;nkar till andra internetplatser. Sephora kontrollerar varken riktigheten i informationen eller dess inneh&aring;ll. Sephora ska d&auml;rf&ouml;r inte h&aring;llas ansvarig f&ouml;r skador till f&ouml;ljd av anv&auml;ndning, &aring;tkomst till eller of&ouml;rm&aring;ga att anv&auml;nda s&aring;dan information eller inneh&aring;llet p&aring; andra internetplatser.<br /> <br /> Sephora tar inte p&aring; sig n&aring;gon som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underf&ouml;rst&aring;dd, n&auml;r det g&auml;ller s&auml;rskilt integritet, riktighet, aktualitet, icke-intr&aring;ng, tillg&auml;nglighet, tillf&ouml;rlitlighet eller fullst&auml;ndighet hos information, produkter, tillbeh&ouml;r eller tj&auml;nster som syns p&aring; webbplatsen eller n&aring;gon l&auml;mplighet f&ouml;r den anv&auml;ndning som bes&ouml;karen planerar.<br /> <br /> Anspr&aring;k som bem&ouml;ts av en bes&ouml;kare hos Sephora m&aring;ste g&ouml;ras inom sk&auml;lig tid fr&aring;n den tidpunkt d&aring; bes&ouml;karen uppt&auml;ckte eller borde ha uppt&auml;ckt den omst&auml;ndighet som gav upphov till anspr&aring;ket.</li> </ol> </li> <li><strong>Allm&auml;nna best&auml;mmelser</strong> <ol> <li><span class="subtitle-li">Modifiering av inneh&aring;ll</span><br /> Sephora f&ouml;rbeh&aring;ller sig r&auml;tten att &auml;ndra och uppdatera villkoren utan f&ouml;reg&aring;ende varsel. De villkor som g&auml;ller f&ouml;r best&auml;llningen &auml;r dock de som godtas av k&ouml;paren n&auml;r denne g&ouml;r best&auml;llningen. F&ouml;r att f&aring; information om s&aring;dana f&ouml;r&auml;ndringar rekommenderar Sephora bes&ouml;karen att regelbundet l&auml;sa villkoren. Anv&auml;ndningen av webbplatsen sker med f&ouml;rbeh&aring;ll f&ouml;r g&auml;llande villkor vid tidpunkten f&ouml;r anv&auml;ndningen.<br /> &nbsp;</li> <li><span class="subtitle-li">Allm&auml;nt</span><br /> Ingen av best&auml;mmelserna i dessa anv&auml;ndningsvillkor blir ogiltig p&aring; grund av att en lagstiftningsbest&auml;mmelse har modifierats ska det inte p&aring;verka giltigheten och uppfyllandet av &ouml;vriga best&auml;mmelser i anv&auml;ndningsvillkoren.<br /> &nbsp;</li> <li><span class="subtitle-li">G&auml;llande lag</span></li> <br /> <li>Dessa anv&auml;ndningsvillkor styrs av lagarna i den svenska staten. Valet av lag sker dock med f&ouml;rbeh&aring;ll f&ouml;r tvingande lagstiftning om konsumentskydd som g&auml;ller i det land vars lagar skulle till&auml;mpas i fr&aring;nvaro av denna klausul.</li> </ol> </li> </ol> <p>VARJE TVIST AVSEENDE EXISTENSEN HOS, TOLKNINGEN AV, UPPFYLLANDET AV ELLER BROTT MOT AVTALET MELLAN SEPHORA OCH BES&Ouml;KAREN SKA, OM INTE ANNAT AVTALAS, AVG&Ouml;RAS EXKLUSIVT AV DOMSTOLARNA I SVERIGE. DENNA R&Auml;TTSLIGA BEH&Ouml;RIGHET FORTS&Auml;TTER ATT G&Auml;LLA &Auml;VEN OM DET FINNS FLERA SVARANDE ELLER VID &Ouml;VERKLAGAN AV GARANTI, &Auml;VEN VID BR&Aring;DSKANDE ELLER SKYDDANDE F&Ouml;RFARANDEN I SKILJEN&Auml;MND ELLER P&Aring; BEG&Auml;RAN.<br /> <br /> Dessutom har K&ouml;paren alltid r&auml;tt att v&auml;nda sig till det svenska konsumentverket med klagom&aring;l eller anspr&aring;k: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad.<br /> Ytterligare information ska l&auml;mnas efter kontakt med kundtj&auml;nst genom samtal till f&ouml;ljande nummer: 031-361 34 17 måndag till torsdag 10-16.30 och fredag 10-16 eller via kundservice@sephora.se.&nbsp;<br /> <br /> Version g&auml;llande fr&aring;n den 1 maj 2017<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Ett Sephora-konto kan endast skapas av personer som är 16 år och äldre.