VILLKOR FÖR SEPHORAS KUNDKLUBB

 

1. LOJALITETSPROGRAMMETS SYFTE

Sephoras lojalitetsprogram (hädanefter "Lojalitetsprogrammet") tillhandahålls av: Sephora Danmark ApS ("Sephora") Kongens Nytorv 26, 1050 Köpenhamn K kundservice@sephora.se

 
 • Kundklubben gäller enbart Sephoras butiker i Sverige och Danmark (hädanefter Sephoras Butiker) och online på [www.sephora.se/www.sephora.dk] (hädanefter "Sephoras Webbplatser").
 

Användningen av Lojalitetsprogrammet är förenat med nedanstående användningsvillkor. Kundklubben tillåter innehavare av ett Sephorakort att samla poäng på inköp i Sephoras Butiker samt på Sephoras Webbplatser, som ger dem rätt att utnyttja olika erbjudanden och kampanjer.

 
 • Kundklubben omfattar två kort:
 • Sephora White Card (en del av "White Card Program")
 • Sephora Black Card (en del av "Black Card Program")


2. ANMÄLAN TILL KUNDKLUBBEN

2.1 Behörighet för kundklubben:

En kund som anmäler sig till kundklubben (hädanefter En Trogen Kund) kommer att erbjudas ett Sephora-kort (virtuellt eller fysiskt). Poäng som samlas på kortet när kunden handlar i Sephoras butiker eller online kan användas för att utnyttja olika erbjudanden.

Om en kund får två eller flera kort har Sephora rätten att samla information och förmåner från dessa kort till ett enda kort och avaktivera de(t) övriga.

Fysisk registrering i kundklubben kan registreras endast om uppgifterna som lämnats är kompletta, läsbara och giltiga för att kunden ska kunna utnyttja kundklubben. Den Trogna Kunden är skyldig att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade, antingen genom att besöka en Sephorabutik eller Sephoras Webbplatser. Sephora är inte ansvarig för att en medlem i kundklubben inte erhåller ett kort eller ett erbjudande på grund av föråldrad eller felaktig information.

 

2.2 Villkor för erhållande av Sephora White Card:

Sephora White Card är tillgängligt på begäran för alla som uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.1 ovan vid köp i en Sephorabutik i Området eller på någon av Sephoras Webbplatser. Om anmälan till kundklubben sker online får kunden inget fysiskt kort.

För att ansöka om Sephora White Card, måste kunden fylla i ett registreringsformulär i en Sephorabutik eller online och/eller ge samma information muntligen till en av Sephoras butiksmedarbetare. Därefter aktiveras kortet efter fyrtioåtta (48) timmar.

 

2.3 Villkor för erhållande av Sephora Black Card:

En innehavare av ett Sephora White Card kommer att uppgraderas till ett Sephora Black Card när han/hon :

 • gjort 4 inköp på olika dagar på sitt Sephora White Card (en inköpsdag = en dag med positivt inflöde på kontot)
 • ackumulerat ettusenåttahundra (1800) poäng på sitt Sephora White Card (nedan kallad Kvalificerad Trogen Kund).
När en Kvalificerad Trogen Kund har uppgraderats till ett Sephora Black Card kommer hans/hennes Sephora White Card automatiskt att ersättas

 3. ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR KUNDKLUBBEN

Kortet är personligt för alla kortinnehavare och kan inte överlåtas till eller användas av någon annan person.

Det får endast brukas för privata ändamål. Bonuskortet är inte ett betalningsmedel.

Det är omöjligt att teckna sig för och/eller använda mer än ett kort under ett köp (som redan angetts i punkt 2.1 ovan ger ett dylikt förfarande Sephora rätten att avaktivera av alla utom ett av korten).

Fördelarna med ett kort kan bara utnyttjas mot uppvisande av kortet under ett köp av produkter i en Sephora-butik eller genom att ange kundkortsuppgifterna vid inköp på nätet.

En kortinnehavare måste använda sitt kort i strikt överensstämmelse med dessa villkor. Om Sephora misstänker att en kortinnehavare inte följer dessa villkor, förbehåller sig företaget rätten att avbryta eller säga upp kortet i enlighet med punkt 8.4. PERSONLIG INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER

Insamlingsrutiner

Sephora samlar in och behandlar personuppgifter som rör Den Trogne Kunden som går med Sephoras kundklubb i någon av Sephoras butiker och/eller på Sephoras Webbplats. Ovannämnda personuppgifter samlas in muntligen av butikspersonalen i Sephoras Butik eller online, via ett formulär på Webbplatsen.

 

I de fall där kunden redan har ett online-konto på Sephoras Webbplats och vill ansluta sig till kundklubben, är det tillräckligt att meddela Sephora sin e-postadress vid den tidpunkt då Den Trogne Kunden ansluter sig till kundklubben. I dessa fall använder Sephora de befintliga uppgifterna på kontot för att bekräfta medlemskapet, om nödvändigt genom att be kunden att fylla i saknade uppgifter eller kontrollera viss eventuell inkonsekvent information på kontot.

 

Informationen lagras automatiskt i kundklubben. Den Trogne Kunden kan när som helst kontrollera och/eller ändra sin personliga information på kontot genom att logga in på sidan "mitt konto” på Sephoras Webbplats.

 

Följande information måste uppges för att gå med i Lojalitetsprogrammet: civilstånd, efternamn, förnamn, postadress, e-post eller mobilnummer (två kontaktuppgifter krävs). Utan att ha fyllt i dessa är det omöjligt att delta i kundklubben. Övrig personlig information som efterfrågas av Sephora har till syfte att lära känna Den Trogne Kunden närmare och därmed kunna skicka denne adekvat information. Dessa personuppgifter är inte obligatoriska för Den Trogne Kunden att lämna ut.

 

Sephora registrerar även all information angående Den Trogne Kundens köp av varor och tjänster, såtillvida den senare uppger sitt Sephorakortsnummer vid köptillfället.

 

Medlemskap i Sephoras kundklubb kan endast erhållas i de fall då informationen vid registreringstillfället är komplett, i rätt format och användbar. Det är upp till Den Trogne Kunden att hålla sina personuppgifter à jour genom att uppdatera dem på plats i Sephorabutiken och/eller på Sephoras Webbplats.

 

Sephora kan inte hållas ansvariga i händelse av att ett erbjudande inte når Den Trogne Kunden på grund av att dennes personliga information är föråldrad eller felaktig (Den Trogne Kunden har dock rätt till att uppge vissa förbehåll angående sina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Den Trogne Kundens rättigheter”).

 

Om Sephora upptäcker inkonsekvenser på kontot som tillhör deltagaren (exempelvis oavsiktligt innehav av två kort), förbehåller sig Sephora rätten att avaktivera kortet i fråga.

 

Den Trogne Kunden kan alltid gå in på sitt konto på Sephora.se/Sephora.dk eller vända sig till butiken för att uppdatera sina personuppgifter.

Observera: det är inte möjligt att ha flera Bonuskort slutna till samma e-postadress. Om en e-postadress är ansluten till mer än ett av Sephoras Bonuskort, behåller Sephora e-postadressen endast på ett av Bonuskorten i fråga.

Syften:Personuppgifterna ovan kan endast användas av Sephora för följande ändamål: att administrera kundrelationen med Den Trogne Kunden och kundklubben, bl a svara på Den Trogne Kundens frågor, låta denne att utnyttja kunklubbens förmåner, skicka erbjudanden, nyheter eller personligt anpassad reklam i enlighet med dennes tidigare inköp och/eller intressen för Sephoras produkter. Personuppgifterna kan också behandlas av Sephora för att föra statistisk och utföra och marknadsundersökningar.

Varaktighet: Personuppgifterna kommer inte att lagras av Sephora under en tidsperiod som överstiger syftet för vilket de samlades in, dvs längre än till slutet av Den Trogne Kundens relation med Sephora eller efter att Den Trogne Kunden har dragit tillbaka sitt medgivande.

Mottagare: Mottagarna av dessa uppgifter är Sephora [SE], Sephora [DK] SEPHORA SAS och dess underleverantörer som agerar i de syften som anges ovan.

Den Trogne Kundens rättigheter: Personuppgifterna sparas i Sephoras CRM-program. Den Trogne Kunden har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter från Sephoras sida.

 

Därutöver kan Den Trogne Kundens (eller dennes juridiska ombud) även motsätta sig behandling av uppgifter rörande denne i undersökande/prospekterande syften, i synnerhet kommersiella sådana, på [loyalty@sephora.dk]. I enlighet med ovan nämnda IT-lag ska ansökningar om tillgång till/rättelse av uppgifter göras till Sephoras Kundtjänst via brev (eller e-post), undertecknat av personen ifråga och åtföljt av en kopia på dennes giltiga id-handling.


5. KUNDKLUBBENS FÖRDELAR

5.1 Fördelar för innehavare av Sephora White Card:

Sephora White Card ger innehavaren tillgång till The White Card Program och därmed till att tjäna och samla poäng vid inköp av produkter i Sephoras fysiska butiker eller online.

Efter att ha tecknat sig för ett medlemskap i White Card Program får kortinnehavaren en välkomstpresent nästa gång denne gör ett köp i en Sephorabutik eller online. Gåvan har ett värde mellan 60 och 90 kr.

När kortet aktiverats och presenteras vid inköp av produkter i Sephoras butiker eller på nätet kommer poäng att samlas på det. En (1) poäng kommer att erhållas för varje enskild svensk enkrona (1 kr) som spenderats i Sephoras fysiska butiker eller på nätet.

5.2 Fördelar för innehavare av Sephora Black Card:

Sephora Black Card ger innehavaren tillgång till The Black Card Program och därmed till att tjäna och samla poäng vid inköp av produkter i Sephoras butiker. Sephora Black Card-innehavare informeras via mail om att de uppnått Black Card-status, tillsammans med ett "Välkomstpaket" innehållande tillgång till Presentbutiken inklusive en kod motsvarande de ettusenåttahundra (1800) poäng som samlats på hans/hennes Sephora White Card. Den Trogne Kunden har rätt att lösa in kupongen mot en (1) gåva som ingår i ett urval som finns att tillgå i Sephorabutikerna. Gåvan har ett värde av 180-240 SEK.

Fortsättningsvis kommer Black Card-innehavaren, varje gång denne ackumulerar ytterligare ettusenåttahundra (1800) poäng, automatiskt att erhålla ett email med ett erbjudande om att lösa in dem mot en (1) gåva som ingår i ett urval som finns att tillgå i Sephorabutikerna. Gåvan kommer att ha ett värde av 180-240 SEK.

Gåvoutbudet är avhängigt lagerstatus.

5.3 Gemensamma bestämmelser för Sephora White Card och Sephora Black Card-programmen:

Poäng som samlats in genom inköp av varor i Sephoras butiker eller online kan inte överföras från Den Trogne Kunden till annan person eller bytas mot kontanter. I de fall då en vara returneras förbehåller sig Sephora rätten att göra avdrag för poäng som krediteras kortet i samband med att inköpet av varan gjordes.

 

Antalet insamlade poäng kan enkelt kontrolleras av kortinnehavaren:

 • Genom att be personalen i Sephorabutiken om upplysningen.
 • Om kunden har ett konto på sephora.se/sephora.dk.

 

Under rea- och kampanjperioder kan Den Trogne Kunden samla poäng på köpta varor men tillåts inte använda sina poäng för att inhandla rabatterade varor.

Förmåner som erbjuds kan skilja sig från en kund till en annan beroende på den kontaktinformation Den Trogne Kunden uppgivit (postadress, e-postadress eller telefon).6. MEDDELANDEN

Kortinnehavarna kommer att få nyheter och erbjudanden per post, e-post eller sms. Om en kund inte längre vill ta emot sådana nyheter och erbjudanden har han/hon rätt att säga upp prenumerationen i en butik eller genom att använda uppsägningslänken i ett e-postmeddelande/sms från Sephora.7. SEPHORAS RÄTTIGHETER

Sephora kan avbryta eller avsluta Lojalitetsprogrammet eller ändra dessa Villkor när som helst efter eget gottfinnande. Den Trogne Kunden har rätt att avsluta medlemskapet i Lojalitetsprogrammet med omedelbar verkan när denne får kännedom om dylik avstängning, uppsägning eller ändring. Sephora kan informera Den Trogne Kunden om att Villkoren ändrats via e-post eller post. Kunden kan komma att upplysas om smärre ändringar i de allmänna villkoren på [sephora.dk/sephora.se]. Innehavare av Bonuskort bör därför regelbundet gå in på Sephoras Webbplats för att hålla sig uppdaterad om aktuella villkor.

 

I händelse av att Sephora beslutar att helt upphöra med Lojalitetsprogrammet, kommer Trogna Kunder att informeras via den kontaktväg de själva valt. Den Trogne Kunden har då tre (3) månader på sig för att utnyttja eventuella förmåner. Om så inte sker, går insamlade poäng förlorade.

 

I händelse av uppsägning och/eller avstängning av Lojalitetsprogrammet, kommer Sephora inte att kunna hållas ansvarig för outnyttjade poäng. Någon rättslig prövning avseende detta har Den Trogne Kunden inte rätt till och denne kan heller inte göra anspråk på någon som helst ersättning vid ändring eller uppsägning av Lojalitetsprogrammet.8. AVSTÄNGNING OCH INAKTIVERING

Den Trogne Kunden måste uppfylla de allmänna villkor som anges här under Villkor och uppträda ärligt gentemot Sephora.

Följaktligen förbehåller sig Sephora rätten att låta Bonuskortet upphöra eller att permanent stänga av en Trogen Kunds kort (och därmed avbryta alla förmåner i förbindelse med ett sådant) i händelse av:

 

 • Bedrägeri, försök till bedrägeri eller stöld från Den Trogne Kundens sida i Sephoras Butiker och/eller på Sephoras Webbplatser eller
 • Missbruk av Den Trogne Kundens kort eller
 • Uppförande från Den Trogne Kundens sida som riskerar att störa aktiviteten inom kundklubben/i Sephoras Butiker/på Sephoras Webbplatser eller
 • Ett onormalt stort antal transaktioner som utförts under samma dag eller under på varandra följande dagar eller
 • Utebliven betalning som icke inkommit från Den Trogne Kundens sida inom en (1) månad efter att Sephora skickat ut betalningspåminnelse eller
 • Mer allmänt, vid bristande efterlevnad från Den Trogne Kundens sida avseende Villkoren. Den Trogne Kunden har inte rätt till ersättning efter att kortet stängts av.

   

De Trogna Kunder som ber Sephora stryka deras uppgifter ur kunddatabasen kommer att förlora insamlade poäng på kortet.

I händelse av att Den Trogne Kunden inte använder sitt kort under tolv (12) månader i rad, inaktiveras det och de insamlade poängen försvinner. I detta fall kommer Sephora att meddela Den Trogne Kunden att dennes kort blivit avaktiverat och att kortet avaktiveras permanent ifall det inte brukas inom trettio (30) dagar.

9. SKULDER

Sephora har inte ansvar för några direkta eller indirekta konsekvenser eller problem rörande kundklubben. I händelse av att Den Trogne Kunden förlorar sitt kort eller att kortet blivit stulet måste denne informera Sephora genom att kontakta företaget på följande adress: kundservice@sephora.se

Vid ytterligare frågor, vänligen maila oss på kundservice@sephora.se. Vi behandlar ditt ärende så snart vi kan och återkommer därefter till dig.

 

Version från 09/02/2017