KÖPVILLKOR

Inledning

Som medlem i ett selektivt distributionsnätverk, säljer SEPHORA endast produkter på sin e-handelswebbplats som detaljhandlare och slutanvändare. En order som uppenbarligen inte läggs som en del av en detaljhandelsbeställning och mer allmänt, en bedräglig order, eller en som betraktas som en sådan, kommer av SEPHORA att bedömas som ogiltig. En köpare anger före orderläggning om köpet av produkter på SEPHORA:s e-handelswebbplats inte är direkt hänförligt till yrkesmässig verksamhet och om köpet är strikt begränsat till personligt bruk. När det gäller detta avtal definieras både köparen och SEPHORA individuellt eller gemensamt som ”en part” eller ”parterna”.

Paragraf 1 – Syfte

Dessa köpvillkor (i fortsättningen kallade ”villkoren”) är å ena sidan avsedda att informera en potentiell köpare om de villkor enligt vilka säljaren (i fortsättningen kallad ”SEPHORA” eller ”säljaren”) genomför försäljning och leverans av de beställda produkterna och är, å andra sidan, avsedda att definiera parternas rättigheter och skyldigheter enligt bestämmelserna för SEPHORA:s försäljning av produkter till konsument (i fortsättningen kallad ”köparen”). De tillämpas, utan begränsningar eller förbehåll, för all försäljning av de produkter som erbjuds av SEPHORA och som finns på webbplatsen på internetadressen www.sephora.se (i fortsättningen kallad ”webbplatsen”). När köparen lägger en order på en produkt erbjuden till försäljning på SEPHORA:s webbplats, godkänner köparen därför formellt dessa villkor, vilket köparen bekräftar före beställningen. Sephora förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. De villkor som tillämpas för ordern är emellertid de som godkänts av köparen vid den tidpunkt då orden läggs. Dessa köpvillkor (i fortsättningen kallade ”villkoren”) kompletterade med det rättsliga meddelandet, användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och cookies (Data Privacy & Cookies Charter) utgör hela avtalsgrunden.Disse salgsvilkår og -betingelser (herefter "vilkår" og "vilkår og "betingelser") fuldender med den juridiske meddelelse og brugsvilkår og databeskyttelses- og cookies-vedtægterne det komplette kontraktmæssige grundlag.


Paragraf 2 – Företagets identitet

Namn: SEPHORA Sverige AB
Adress: Hyllie Boulevard 19
Postnummer: 215 32
Ort: Malmö
Land: SVERIGE
Telefon: 031-361 34 17
E-post: kundservice@sephora.se


Paragraf 3 – Avtalets undertecknande och läggande av order

3.1 Prislista

Prislistan på internet för produkterna anges i svenska kronor (SEK) på SEPHORAs webbplats, och är den prislista som gäller vid tidpunkten när köparen lägger ordern. Produkternas försäljningspris kan alltid ändras av SEPHORA. En sådan ändring kommer att meddelas köparen innan en order läggs. Prislistan gäller endast e-handel.

I prislistan ingår inte fraktkostnader, vilka debiteras utöver priset på de beställda produkterna. Fraktkostnader kommer att anges innan köparen registrerar ordern. Olika leveransvillkor anges nedan i villkoren och finns även på webbplatsen. De kan alltid ändras av Sephora. Därför uppmanar Sephora varje köpare att regelbundet läsa villkoren på webbplatsen.

I priserna ingår den mervärdesskatt (moms) som gäller på beställningsdatumet. En ändring av gällande momssats kommer att återspeglas i priset på de produkter som säljs på Sephoras webbplats.


3.2 Produktinformation

Köparen kan välja en eller flera produkter bland de olika kategorier som finns på SEPHORAs webbplats.

SEPHORA kan alltid ändra det produktsortiment som erbjuds till försäljning på webbplatsen, enligt vissa begränsningar som rör leverantörer och det utan inverkan av de order som köparen lagt.

Före orderläggning kan köparen godkänna de väsentliga egenskaperna hos den eller de produkter köparen vill beställa på SEPHORAs webbplats.

Produkterna följer gällande danska lagar. SEPHORA:s ansvar kan inte utlösas om lagen inte följs i det land där produkten kommer att levereras (t.ex. vid produktförbud etc.). Det är köparens skyldighet att hos de lokala myndigheterna i landet där produkterna ska levereras kontrollera importmöjligheter eller användning av de produkter och tjänster som köparen avser att beställa.

SEPHORA kan inte garantera att den information som anges på produkternas förpackning är översatt till alla språk i EU. Denna information finns emellertid tillgänglig åtminstone på svenska och/eller engelska.

SEPHORA kan inte garantera att den information som anges på produkternas förpackning är översatt till alla språk i EU. Denna information finns emellertid tillgänglig åtminstone på svenska och/eller engelska.


3.3 Tillgänglighet

Erbjudanden från SEPHORA gäller så länge som de annonseras på webbplatsen och med förbehåll för att de finns på lager.

För produkter som inte finns i lager gäller erbjudandet från SEPHORA så länge som produkterna är tillgängliga. Information om huruvida produkterna är tillgängliga lämnas till köparen när ordern läggs. Då denna information kommer direkt från leverantörer, kan fel eller ändringar förekomma i sällsynt fall.

Om produkter inte finns tillgängliga alls eller delvis efter orderläggning, kommer köparen i varje fall att informeras via e-post så snart som möjligt om produkterna inte är tillgängliga och om ordern har annullerats till viss del eller helt.

Om ordern upphävs: - Köparens order kommer automatiskt att annulleras och bankkontot kommer inte att debiteras. - Kundtjänst på Sephora kommer att kontakta köparen för att informera om att ordern har annullerats och uppmana köparen att förnya ordern om produkten är tillgänglig.


3.4 Ordrer

Varje order innebär att dessa villkor, det rättsliga meddelandet och användarvillkoren samt stadgan Skydd av personuppgifter och cookies godkänns utan inverkan av de särskilda avtalsvillkoren mellan parterna.

Köparen kan kontrollera uppgifterna i ordern och korrigera eventuella fel innan köparen bekräftar ordern

Försäljningsavtalet ingås när köparen bekräftar ordern genom att klicka på knappen ”Bekräfta betalning” (nedanför och ovanför ”Order”). Vi bedömer att köparen fullt ut har godkänt innehållet, ordervillkoren och särskilt dessa villkor, att ordern medför en skyldighet att betala beloppet för den valda produkten och att köparen godkänner priser, innehåll, egenskaper, mängder och leveranstid för de saluförda och beställda produkterna.

Så snart denna del är genomförd, kan inte köparen upphäva sin order. Försäljningen anses vara definitiv (såvida inte köparen utövar sin ångerrätt enligt paragraf 6 i dessa villkor). Ordern kommer att bekräftas till köparen på lämpligt sätt (”orderbekräftelsen”) och Sephora kommer att skicka ett e-postmeddelande till köparen när ordern har avsänts.

Sephora rekommenderar köparen att behålla dessa e-postmeddelanden i pappersform eller i digital form. Köparen informeras om att dessa e-postmeddelanden kommer att skickas till den e-postadress som köparen har uppgett. Om köparen har uppgett en felaktig e-postadress vid orderläggningen eller om köparen inte har fått någon orderbekräftelse, kan Sephora inte hållas ansvarigt. I ett sådant fall kommer försäljningen att betraktas som slutgiltig, utom om Sephora upphäver ordern, särskilt när produkterna inte är tillgängliga. Likväl kan köparen utöva sin ångerrätt enligt paragraf 6 i dessa villkor. SEPHORA kommer att ha rätt att inkassera hela beloppet i ordern när e-postmeddelandet har skickats iväg i vilket köparen informeras om att ordern har avsänts. Köparen påminns om att den försäljning som görs på webbplatsen är förbehållen icke-professionella privatkunder för personligt bruk (eller för gåvor i familjekretsen). Detta förklarar varför Sephora endast erbjuder produkter till försäljning i kvantiteter som motsvarar vanligt genomsnittligt hushållsbehov. Sephora har rätt att avvisa eller upphäva en order i legitima syften där beloppet eller antalet produkter (i en eller i flera order) överstiger beloppet för ett vanligt genomsnittligt hushållsbehov, en order som medför att köparen idkar en ekonomisk rörelse för de beställda produkterna och mer allmänt, en ovanlig order i betydelsen i tillämplig rättspraxis.

Slutligen har Sephora rätt att skjuta upp och/eller upphäva genomförande och leverans av en order, oavsett typ och nivå, om köparen misslyckas att helt eller delvis betala en utestående skuld, samt vid en betalningshändelse och vid bedrägeriförsök på Sephoras webbplats inklusive sådant i samband med tidigare order.


Paragraf 4 – Betalning

Köparen kan betala för ordern på webbplatsen enligt villkoren nedan. Köparen garanterar SEPHORA att köparen har all nödvändig tillåtelse att använda den valda betalningsmetoden när ordern registreras.

4.1 Betalningssätt på webbplatsen


4.1.1Kreditkort
Kreditkort som godtas på SEPHORA:s webbplats är de följande: Visa och Master Card. Dessa betalkort måste ha utgivits av en bank eller ett finansinstitut som ligger i EU.

4.1.2Onlinekuponger
Onlinekuponger levereras endast av Sephora och används endast av mottagaren på SEPHORA:s webbplats. De löper ut ett år efter utgivningsdatumet och kan inte användas för inköp i butik.


4.2 Betalningssätt via telefon (via kundtjänst)

4.2 Betalningssätt via telefon (via kundtjänst) Om problem uppstår, kan köparen även använda det betalningssätt som anges ovan genom att ringa SEPHORA:s kundtjänst på följande nummer 031-361 34 17, under de öppettider som anges i avsnittet ”Kontakta oss” på SEPHORA:s webbplats.


4.3 Betalningsvillkor

En order ska medföra betalning. Sådana ordrar ska betalas i SEK där alla skatter och obligatoriska tillägg ingår. Bankkostnader är enbart köparens ansvar (inklusive vid återbetalning).
Dröjsmålsränta på högst ett belopp som motsvarar den lagstadgade räntesatsen kan, enligt Sephoras gottfinnande, tas ut automatiskt för obetalda köp efter tio dagar räknat från orderdatum eller om en bank inte kan genomföra en betalning.
Dessutom förbehåller sig SEPHORA rätten att skjuta upp eller upphäva verkställande av en order och/eller en leverans, oavsett inköpsorderns status, om köparen inte betalar hela eller en del av ett belopp som ska betalas och om en händelse inträffar i betalningsprocessen, vid bedrägeri eller vid försök till bedrägeri på SEPHORA:s webbplats, inklusive sådant i samband med tidigare order.


4.4 Säkerhet vid betalningstransaktioner

För att garantera säkerheten vid en kreditkortsbetalning online på webbplatsen, måste köparen till SEPHORA uppge den CVV-kod som står på baksidan av köparens kreditkort.

När det gäller insatser mot internetbedrägerier, kan information om köparens order komma att överföras till en i lag godkänd tredje part eller som utsetts av SEPHORA med syfte att genomföra en kontroll av köparens identitet, orderns giltighet, vald betalningsmetod och leveransplanering.

När det gäller denna kontroll förbehåller sig SEPHORA rätten att begära en kopia av köparens id-kort och/eller information om köparens identitet. Varje köpare har rätt att få tillgång till, korrigera och radera de personuppgifter som rör köparen personligen och som behandlas av Sephora, enligt paragraf 2 i stadgan skydd av personuppgifter och kakor.

SEPHORA använder ett säkert betalningsverktyg som kallas ”Worldpay System”. Betalningssäkerheten baseras på autentisering av köparen och att alla uppgifter är konfidentiella. För att garantera denna säkerhet, använder Worldpay System godkända krypteringstekniker.


Paragraf 5 – Leverans och mottagning

5.1 Allmänna bestämmelser

Produkter som köparen beställer enligt dessa villkor kommer att levereras till den adress som angetts av köparen som leveransadress på ordern (”leveransadressen”).

SEPHORA levererar till Sverige.

5.2 Leveransinformation på webbplatsen Sephora.se

Alla beställningar levereras med DB Schenker.

Schenker ombud
Frakt 29 kr och gratis vid köp över 550 kr.
Din order blir levererad med Schenker till ditt närmsta ombud.
Du mottar ett SMS eller ett e-mail när din beställning är redo att hämtas. Kostnad för leverans är 29 kr och köper du för över 550 kr så får du fri frakt. Vi garanterar dig leverans inom 1-3 arbetsdagar efter att du har gjort din beställning.

Hemleverans
Frakt 89 kr vid köp över 550 kr och 49 kr vid köp under 550 kr.
Din order levereras inom 1-3 arbetsdagar.
Avisering sker sker dagen innan förväntad leverans via SMS, e-mail eller telefon. Leverans sker mellan kl. 07:00-17:00. Är du inte hemma vid leveringen så görs ett nytt försök mot en avgift på 79 kr.

Företagsleverans
Frakt 89 kr vid köp under 550 kr och 49 kr vid köp över 550 kr.
Din order levereras med Schenker inom 1-3 arbetsdagar till ditt företags reception/lastbrygga.
Vi rekommenderar att du bekräftar med din arbetsgivare att detta leveranssätt är ok.

Spåra din paket

5.3 Avvikelse, skada, skadad förpackning

5.3.1Allmänna bestämmelser
Vi föreslår att köparen eller leveransmottagaren kontrollerar försändelsens och de levererade produkternas synliga skick.

Om skicket på försändelsen (förstörd, förpackningen är öppen, det finns spår av vätska etc.) eller den eller de beställda produkterna (är förkomna eller skadade) inte verkar vara normala, ska köparen eller leveransmottagaren följa de tillvägagångssätt som anges nedan (paragraf 5.3.2. och 5.3.3. i dessa villkor) som motsvarar orderns skick.

Det är även möjligt för köparen eller leveransmottagaren att ringa SEPHORA:s kundtjänst för att ta reda på hur de skadade produkter returneras. Tillvägagångssättet för att returnera skadade produkter anges av kundtjänst hos Sephora och måste ovillkorligen följas av köparen. Om det inte följs har köparen inte rätt till någon återbetalning eller något varubyte för de beställda produkterna.5.3.2Tillvägagångssätt som måste följas när försändelsen är skadad
Öppna inte ditt paket om det är skadat. Om paketet öppnas utesluts möjligheten att vidta åtgärder mot posten och Sephora.

• Ta med det oöppnade paketet till posten inom fem arbetsdagar efter leverans.
• Rapportera till SEPHORA:s kundtjänst på följande telefonnummer 010 888 66 00 som fyller i en skadeanmälan och skickar en etikett för fri retur.
• Sephoras kundtjänst kan begära information om köparens eller leveransmottagarens identitet och fullfölja varje lämplig kontroll under dessa särskilda omständigheter.
• Returnera produkten. • Observera att returer inte kan skickas till ombud.

5.4 Leveransmeddelande

Leveransmeddelandet börjar gälla när ordern har bekräftats.


5.4.1Leverans till Sverige

1-2 dagar. Under perioder som Black Friday, jul och REA så kan leveranstiden vara längre.

Paragraf 6 – Rättigheter och ångerperioder

6.1 Lagstadgad rätt och ångerperiod

6.1.1Tidsfrist för att utnyttja den lagstadgade ångerrätten

Köparen har fjorton (14) dagar från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut. Om ett presentkort har köpts på webbplatsen, har köparen fjorton (14) dagar på sig från datumet då försändelsen med beställda produkter mottas att utöva sin lagstadgade ångerrätt förutsatt att presentkortet inte har används delvis eller till fullo innan denna tidsfrist löper ut. I ett sådant fall medges visserligen ingen ångerrätt eller rätt till återbetalning av något slag.

Observera att returer inte kan skickas till ombud.

6.1.2Tillvägagångssätt för att utnyttja ångerrätten
Tillvägagångssättet för att utöva den lagstadgade ångerrätten anges i avsnitt 6.3 i dessa villkor.

6.1.3Produkter som är undantagna från den lagstadgade ångerrätten
Ångerrätten kan inte åberopas för:
- Order som rör leverans av varor som inte varit förseglade efter leverans och som inte kan returneras av orsaker som rör folkhälsan och av hälsoskyddsskäl.
- Order som avser leverans av personliga produkter enligt konsumentens anvisningar eller som är särskilt personligt anpassade.

Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan utkräva sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som säljaren inte har förseglat, då detta kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skyddet av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.). Dessa bestämmelser ska tillämpas utan hänsyn till de garantier som anges i avsnitt 7 i dessa villkor som fortsätter att gälla fullt ut.

6.1.4Konsekvenser vid utövande av den lagenliga ångerrätten.
Om produkterna inte är undantagna från den lagenliga ångerrätten har köparen, när denne utövar sin ångerrätt enligt villkoren i detta avsnitt om tidsfrist och tillvägagångssätt för produktretur, rätt att få en återbetalning för de returnerade produkterna samt för fraktkostnader. Sephora kommer att göra en återbetalning senast inom fjorton (14) dagar efter att köparen har informerat Sephora om att köparen avser att utöva ångerrätten. Men Sephora har rätt att hålla kvar återbetalningen tills Sephora har mottagit returprodukterna eller tills köparen har bevisat att produkterna har skickats tillbaka oavsett vad av de två alternativen som sker först.

6.1.5Avgifter
Kostnaden för de returnerade produkterna ska betalas av köparen utom när de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern (i ett sådant fall kommer returkostnaden att betalas av Sephora).


6.2 Avtalsenlig rätt och ångerperiod

Sephora strävar efter att ha nöjda köpare och leveransmottagare och godkänner, enligt nedan, en retur där produkterna har beställts på Sephoras webbplats utöver den lagstadgade tidsfristen angiven ovan i avsnitt 6.1.1

6.2.1Tidsfrist för att utnyttja den avtalsenliga ångerrätten

Köparen eller leveransmottagaren har 30 dagar på sig från datumet då ordern mottogs att returnera produkterna.

6.2.2Produkter som är undantagna från den avtalsenliga ångerrätten.
Den avtalsenliga ångerrätten kan inte åberopas för order: - som rör leverans av varor som inte var förseglade efter leverans och som inte kan returneras av orsaker som rör folkhälsan och av hälsoskyddsskäl - som avser leverans av personliga produkter enligt konsumentens anvisningar eller som är särskilt personligt anpassade Därför har köparen förvarnats om att köparen inte kan hävda sin avtalsenliga ångerrätt för produkter som har skickats ut utan försegling då Sephora inte kan sälja dem som nya produkter eftersom det kan medföra allvarliga risker för folkhälsan och frågor som rör skydd av konsumenthälsan (t.ex. kosmetika eller makeupprodukter etc.). Dessa bestämmelser ska tillämpas utan hänsyn till de garantier som anges i avsnitt 7 i dessa villkor som fortsätter att gälla fullt ut.

6.2.3Konsekvenser vid utövande av den avtalsenliga ångerrätten
Om produkterna inte är undantagna från den avtalsenliga ångerrätten, har köparen eller mottagaren, vid utövandet av sin avtalsenliga ångerrätt enligt villkoren som anges i detta avsnitt för tidsfrister och tillvägagångssätt för produktreturer, rätt att returnera produkten via post. Köparen blir återbetalad via samma betalningsmetod som användes vid köpet, exklusive fraktkostanad.


6.2.4Avgifter
Produkternas returkostnad betalas av köparen eller av leveransmottagaren om de senare utövar sin avtalsenliga ångerrätt utom om de levererade produkterna inte uppfyller kraven jämfört med den ursprungliga ordern eller om produkten är skadad.


6.3 Villkor för att utnyttja lagstadgad och avtalsenlig ångerrätt

För att utöva ångerrätten måste köparen tydligt meddela denna avsikt till Sephora innan ångerperioden löper ut. Köparen kan till exempel informera Sephora om sin avsikt på följande sätt: - i Sverige, - Returnera produkterna med post (brev/paket osv.) till den adress som anges i avsnitt 6.3.3 i dessa villkor, - Kontakta kundtjänst hos Sephora inom 14 (fjorton) dagar från det att ordern lagts. I så fall kan köparen välja att använda ångerblanketten som finns som bilaga till dessa villkor och skicka den till följande adress SEPHORA SAS, 65 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt eller via e-post till följande adress: serviceclients@Sephora.fr. Om kunden väljer detta sätt, ska kunden känna till att det är omöjligt för Sephora att rent tekniskt stoppa leveransen av produkterna så snart ordern har bekräftats. Ordern kommer därefter att skickas till köparen och köparen samtycker till att returnera produkterna inom maximalt fjorton (14) dagar räknat från den dag som denna information kommit Sephora till del. Om produkterna tas emot efter tidsfristen på 14 dagar, anses den tidpunkt som Sephora informerades om att köparen ångrat sig, vara den tidpunkt då produkterna faktiskt skickats iväg.

6.3.1Allmänna bestämmelser som tillämpas för alla returvillkor (retur via post/paket)
Produkterna ska returneras till SEPHORA i ett skick så att de kan säljas som nya (produkten ska vara i perfekt skick åtföljd av originalförpackningen, tillbehör, bruksanvisningar osv.) senast inom 30 (tredive) dagar efter mottagandedatumet. Om produkterna inte returneras i godtagbart skick, är köparen betalningsskyldig för produkternas värdeminskning vilket leder till en annan hantering av produkterna än vad som är nödvändigt, för att fastställa produkternas typ, egenskaper och funktion. Returer inte kan skickas till ombud.

Produkter som returneras efter tidsfristen kommer inte att tas emot. Produkterna ska även åtföljas av ordernummer, som finns antingen på returmeddelandet som skickas med de levererade produkterna och det ska undertecknas av köparen eller leveransmottagaren, eller åtföljas av någon annan dokumentation. Köparen och leveransmottagaren (om den senare är någon annan än köparen) informeras om att returblanketten underlättar SEPHORA:s returhantering. Köparen och leveransmottagaren (om den senare än någon annan än köparen) uppmanas att använda denna returblankett. När det gäller presentkort som köpts på SEPHORA:s webbplats, kommer inte de returvillkor som anges i avsnitt 6 i detta avtal att tillämpas om presentkortet användes till viss del eller i sin helhet innan tidsfristen har löpt ut. I ett sådant fall kommer ingen rätt till återtagande eller återbetalning av något slag att medges.

Köparens ansvar kan gälla vid varje värdeminskning på produkten som ett resultat av något annat än den ordinarie förväntade hanteringen för att fastställa produkternas typ, egenskaper och, i tillämpliga fall, korrekta funktion.


6.3.2
Retur via post eller paket
Utöver de villkor som anges i avsnitt 6.3.1 i dessa villkor, måste den köpare eller den leveransmottagare som önskar utöva sin lagenliga eller avtalsenliga ångerrätt genom att returnera en produkt via brev/paket, följa följande anvisningar:

- Använda originalförpackningen vid återsändande av produkten eller produkterna.
- Skriva ut och fylla i returblanketten som finns under ”Vanliga frågor”.
- Skicka paketet eller brevet med mottagningsbevis.


Returnerar du via Schenker, kom ihåg att välja utkörning till mottagaren så att returen når hela vägen till vårt lager.

Returnerar du via Postnord, välj företagsleverans, mottagaren så att returen når hela vägen till vårt lager.

3. Skicka paketet från ditt närmaste postombud till följande adress:

Schenker Logistics
C/O Sephora
Hangarvägen 1B
S-438 70 Landvetter

Vi skickar ett bekräftelsemail så fort vi mottagit din retur. Tänk på, att det kan ta upp till 28 dagar innan returbeloppet betalas tillbaka. Observera att returer inte kan skickas till ombud.SEPHORA godkänner inte förpackningar eller brev som skickats där mottagaren betalar frakten.
Om köparen/leveransmottagaren inte kan påvisa att denne lämnat in produkten till ett transportföretag ska risken för produktreturen endast vara köparens eller leveransmottagarens ansvar.


6.3.2Retur i butik
Du kan retunera varor du har köpt online på Sephora.se i våra svenska butiker. Ta med dig orderbekräftelsen och den/de produkter du önskar att retunera. Du får tillbaka returbeloppet på det betalningskort du använde vid köpet. Vi betalar inte tillbaka i kontanter.

Byte av vara:
Vi har ingen möjlighet att byta varor. Önskas en ny produkt ber vi dig returnera din produkt och lägga en ny order på den önskade produkten.

Paragraf 7 – Garantier

Sephora garanterar att produkterna stämmer överens med ordern och inte är behäftade med några fel. Om köparen har ett krav som rör den lagstadgade överensstämmelsegarantin, måste kravet skickas till Sephora inom en rimlig tidsfrist. Den svenska lagen om varuförsäljning ger köparen rätt att få sin sak prövad vid defekta och felaktiga produkter i två (2) år från inköpstillfället. Sephora ansvarar inte för några produkter som köparen har modifierat, reparerat eller ändrat. Den lagstadgade garantin täcker inte skada på grund av felaktig användning.


Paragraf 8 – Förbehåll för rättigheter

SEPHORA förbehåller sig rätten till de försålda produkterna tills köparen har betalat angivet grundpris, avgifter, skatter eller obligatoriska pålagor som ingår.


Paragraf 9 – Immateriella rättigheter

SEPHORA:s varumärke och alla figurativa eller icke-figurativa varumärken samt allt till bildmaterial relaterade varumärken, bilder och logotyper och annat innehåll som förekommer på webbplatsen (däribland men inte begränsat till användarvillkoren och dessa villkor) tillhör och kommer att fortsätta att tillhöra SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna. En fullständig eller delvis återgivning, modifiering eller användning av dessa varumärken, illustrationer, bilder och logotyper, eller något annat innehåll på webbplatsen oavsett syfte och underlag, är strängt förbjudet utan uttryckligt skriftligt samtycke från SEPHORA eller berörd innehavare av de immateriella rättigheterna. Detta gäller även all upphovsrätt, design, patent som anges och/eller används på webbplatsen.


Paragraf 10 – Underskrift och lagstadgat bevis

SEPHORA vidtar alla tänkbara åtgärder för att skydda kundernas personuppgifter genom att garantera en hög säkerhetsnivå, men även köparen har ett ansvar vid skyddet av sina personuppgifter. Köparen måste upprätthålla säkerheten för transaktioner online, till exempel genom att inte felaktig vidarebefordra sina personuppgifter (köparens e-postadress) och/eller lösenord och regelbundet byta sitt lösenord. Om då inte är fallet kan inte SEPHORA hållas ansvarigt för yppande av information om köparen har yppat uppgifterna till en individ som har använt köparens identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord. I detta hänseende ska användning av identitet (köparens e-postadress) och/eller lösenord utgöra identitetsbevis och beroende av ordergodkännandet täcka de respektive belopp som ska betalas. SEPHORA kommer under inga omständigheter att bli betalningsansvarigt för bedräglig användning av ovannämnda information. Tillhandahållande av kreditkortsnummer och slutligt ordergodkännande ska betraktas som bevis på att ordern godkänns och kommer att anses som en skyldighet att betala beloppet för de produkter som ingår i ordern. Det digitala registrets innehåll i SEPHORA:s och våra samarbetspartners databas kommer att betraktas som ett bevis på kommunikation, order och betalningar mellan parterna.


Paragraf 11 – Kundtjänst/medlingstjänst

För mer information går det att kontakta Sephoras kundtjänst via telefon på följande nummer 031-361 34 17 måndag till torsdag 10-16.30 och fredag 10-16 eller via e-mail kundservice@sephora.se.

Om en uppgörelse inte kan nås efter att köparen har kontaktat Sephora, kan köparen även klaga hos Konsumentombudsmannen, via e-mail konsumentverket@konsumentverket.se om villkoren för detta uppfylls.

EU-kommissionens klagomålsportal på internet kan även användas för klagomål. Detta är särskilt relevant om kunden är konsument i ett annat EU-land. Klagomålet kan lämnas in på följande länk: http://ec.europa.eu/odr. När ett klagomål lämnas in måste Sephoras e-postadress uppges: kundservice@sephora.seDen europæiske unions onlineportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Dette er især relevant hvis kunden er en forbruger, der bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Sephora's e-mailadresse angives kundeservice@sephora.dkParagraf 12 – Ansvar

12.1. Befogenhet

Före orderläggandet måste köparen ange att köparen har full rättskapacitet, vilket gör det möjligt för köparen att ingå dessa avtalsvillkor. SEPHORA kan på intet sätt avkrävas att kontrollera besökarnas eller köparnas rättskapacitet. Om en person utan rättskapacitet beställer produkter på SEPHORA:s webbplats, kommer köparens rättsliga ombud (föräldrar, vårdnadshavare etc.) i enlighet med detta att påta sig fullt ansvar för ordern och ska huvudsakligen betala beloppet för de beställda produkterna.


Paragraf 13 – Dataskydd

SEPHORA samlar in personuppgifter om köparen och, i tillämpliga fall, om leveransmottagaren. Syftena, mottagarna och villkoren enligt vilka SEPHORA samlar in och behandlar personuppgifter anges i stadgan ”skydd av personuppgifter och kakor” på webbplatsen.


Paragraf 14 – Ändringar

Sephora förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera villkoren utan föregående meddelande. För att informeras om sådana ändringar uppmanar SEPHORA köparen och allmänt alla användare att läsa villkoren, det rättsliga meddelandet för de allmänna användarvillkoren och stadgan om skydd av personuppgifter och kakor på webbplatsen på regelbunden basis. Ordern kommer att bli föremål för de villkor som gäller vid tidpunkten för orderläggningen.


Paragraf 15 – Allmänt

15.1 Partiell ogiltighet

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor bedöms vara ogiltiga eller förklaras vara ogiltiga enligt en lag, förordning eller efter ett slutgiltigit beslut i en behörig domstol eller från behörig myndighet, ska resten av de övriga bestämmelserna förbli i full kraft och omfattning.


15.2 Ingen avståendeförklaring

Om en av parterna avstår från kompensation om motparten bryter mot en bestämmelse i avtalet, ska detta inte utgöra en grund för ett avstående av kompensation.


15.3 Tillämplig lag och jurisdiktion

SEPHORA:s produktförsäljning är föremål för svensk lag oavsett det land i vilket köparen bor och oavsett när ordern lades. Lagvalet är emellertid föremål för tvingande lagstiftning om konsumentskydd som tillämpas i köparens hemland.
Om en tvist inte har avgjorts enligt avsnitt 12, KOMMER EN TVIST SOM RÖR TILLGÄNGLIGHET, TOLKNING, PRESTANDA ELLER AVTALSBROTT MELLAN KÖPARE OCH SEPHORA, ÄVEN OM DET GÄLLER GRUPPTALAN, ATT BEHANDLAS MED EXKLUSIV BEHÖRIGHET FÖR DE DANSKA DOMSTOLARNA, OM DET SAKNAS ETT ÖMSESIDIGT AVTAL.


15.4 Avtalets varaktighet

De villkor som tillämpas så länge som produkterna erbjuds online av SEPHORA Company är tillgängliga tills garantierna löper ut. I alla händelser ska ”ansvarsklausulen” gälla efter att dessa villkor har upphört.


BILAGA 1 – Ångerblankett

Fyll i och skicka in detta formulär tillsammans med din order om du vill ångra avtalet.

För mer information går det att kontakta Sephoras kundtjänst på följande nummer på följande nummer 031-361 34 17 eller via e-mail kundservice@sephora.se

17-05-2017