Roberto_Cavalli

Roberto_Cavalli

När jag skapar tänker jag på en kvinna: charmerande, glamorös, beslutsam och självsäker. Jag älskar självständiga, målmedvetna, ihärdiga kvinnor. Jag anser att en stark personlighet är den absolut sexigaste egenskapen en kvinna kan ha." (Roberto Cavalli)