Clarins

Clarins

Clarins tar skönhet på djupaste allvar. Clarins var ett kärleksverk för grundaren Jacques Courtin-Clarins, vars vördnad för kvinnlig skönhet inspirerade honom att 1954 öppna det första Clarins-institutet i Paris. I rollen som en föregångare inom lyxhudvård arbetar Clarins outtröttligt med att åt varje kvinna ta fram det bästa som naturen kan erbjuda genom att utnyttja de mest harmoniskt välgörande ingredienser som kan uppbringas. Även om dyrkarna av Clarins uppgår till flera miljoner betraktar man varje kund som unik.